Overgewicht kan kanker veroorzaken

Overgewicht kan kanker veroorzaken

Mensen met overgewicht zijn gevoeliger voor onder andere pancreas-, galblaas-, nier- en borstkanker

De medische wetenschap zoekt er naar zoals honderden jaren geleden de alchemisten naar de steen der wijzen zochten: wat zijn de oorzaken van kanker? We hebben al belangrijke stappen voorwaarts gezet, maar het antwoord op deze vraag is nog altijd niet geformuleerd. Een aantal factoren die kunnen bijdragen tot het onstaan van kanker zijn weliswaar bekend, maar het definitieve antwoord op bovenstaande vraag is nog niet geformuleerd.

Nochtans is het belangrijk om het antwoord te vinden, want alleen op basis van dat antwoord kan waarschijnlijk een doeltreffende behandeling voor de genezing van kanker worden ontwikkeld. Ook op het vlak van behandeling hebben we al grote stappen gezet, maar uiteindelijk sterven er nog elk jaar miljoenen mensen aan de verschillende vormen van kanker.

Naar alle waarschijnlijk spelen er verschillende factoren een rol bij het krijgen van kanker. Sommige mensen zijn er gevoeliger voor dan anderen, terwijl in bepaalde gevallen kan worden vastgesteld dat erfelijkheid een rol speelt. Darm- en prostaatkanker komen bijvoorbeeld nogal eens in verschillende generaties voor, zodat de genetische factor niet onderschat mag worden.

Op zoek naar andere factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van kankercellen, komen we automatisch ook bij bij obesitas uit. Overgewicht kan kanker veroorzaken, daar is de medische wetenschap inmiddels zeker van. Obesitas zou achter ongeveer 14% van de sterfgevallen als gevolg van kanker zitten. Bovendien zouden te veel kilo’s verantwoordelijk zijn voor 3% van de nieuwe kankergevallen.

Mensen met overgewicht zijn onder andere gevoeliger voor onder andere pancreas-, galblaas-, nier- en borstkanker. Alice Bender, manager nutrition communications aan het American Institute for Cancer Research (AICR), adviseert om zo weinig mogelijk extra kilo’s mee te slepen. Bij het AICR kan een brochure worden besteld waarin te lezen staat hoe een goede voeding in combinatie met lichaamsbeweging in bepaalde gevallen kanker kan helpen voorkomen.

Syndicatie