Verschillende typen longkanker: genezingskansen afhankelijk van het type

Verschillende typen longkanker: genezingskansen vaak afhankelijk van het  type

 
Longkanker is een vlag die een brede lading dekt. Het is belangrijk om te weten om welk type longkanker het gaat, want de genezingskansen zijn vaak afhankelijk van het type. Sommige vormen van kanker zijn makkelijker te bestrijden dan andere. Bij onderstaand overzicht wordt geen rekening gehouden met kankers die uitzaaiingen in de longen hebben, maar die hun oorsprong in een ander lichaamsdeel vinden.
 
2 grote groepen longkankers: SCLC en NSCLC
 
Ruw geschetst zijn er twee groepen longkankers, samen goed voor 95% van de gevallen. Dat zijn:   
 
  • kleincellig longcarcinoom of small cell lung cancer (SCLC)
  • niet-kleincellig longcarcinoom of non–small cell lung cancer (NSCLC)
 
NSCLC omvat op zijn beurt verschillende soorten tumoren, waaronder adenocarcinoom als meest voorkomende type. Onder laatstgenoemd type valt onder andere ook bronchuscarcinoom.
 
SCLC’s zijn zeldzamer maar agressiever. Ze zaaien makkelijker uit en zijn vaak al doorgedrongen tot andere delen van het lichaam wanneer de diagnose wordt gesteld.
 
Meest voorkomend type longkanker is adenocarcinoom
 
In 30 of 40% van de gevallen van longkanker betreft het adenocarcinoom, die dus het meest verspreide type is. Een van de types van deze verschijningsvorm van longkanker is bronchuscarcinoom, dat op foto’s sterk op longontsteking lijkt.
 
Plaveiselcelcarcinoom is de op één na meest voorkomende vorm van longkanker, met ongeveer 30% van alle gevallen. SCLC komt in één op vijf gevallen voor. Dan is er nog mesothelioom, veroorzaakt door contact met asbest. Ongeveer 5% van de types longkanker zijn van een zeldzame(re) soort.

 

Syndicatie