Wat is darmkanker?

Wat is darmkanker?

Darmkanker ontwikkelt zich via kleine tumoren of poliepen die kunnen groeien en zich uitzaaien naar andere delen van het lichaam

Het voorkomen van darmkanker is vrij algemeen, maar over de oorzaken er van is nog altijd niet veel geweten. In de buik bevindt zich het darmstelsel, met eerste de dunne en daarna de dikke darm. De dikke darm of colon is dat deel van de darm dat volgt op de dunne darm. In de dikke darm worden voedselresten gerecupereerd die de dunne darm niet heeft kunnen verwerken en in het lichaam opnemen. Die resten die moeten eerst nog worden afgebroken door darmbacteriën vooraleer ze in het lichaam worden opgenomen. In de dikke darm gebeurt ook de laatste selectie naar de stoelgang toe. Uiteindelijk komen de onverteerbare resten ten slotte terecht in het laatste gedeelte van het spijsverteringskanaal, de endeldarm of het rectum. Het rectum is veel kleiner dan de dikke darm zelf.

Het binnenste gedeelte van de dikke darm vormt de geschikte voedingsbodem voor het ontstaan van kleine gezwellen, die in de medische wetenschap poliepen genoemd worden. Ongeveer een kwart van alle 50+ers hebben minstens één zo'n poliep in de dikke darm. De meeste vormen van darmkanker ontwikkelen zich uit deze poliepen.

De meeste poliepen zijn overigens goedaardig, maar is minstens één kwaadaardig type bekend. Het probleem is dat die poliepen tijdig moeten opgespoord worden om te voorkomen dat er zich darmkanker ontwikkelt. Bij een vroege ontdekking is darmkanker namelijk goed bestrijdbaar, meer bepaald wanneer de tumor nog niet is uitgezaaid. De verwachte overlevingsperiode over een tijdspanne van vijf jaar bedraagt dan ongeveer 50%. Het bestrijden van darmkanker wordt echter een stuk moeilijker wanneer de tumoren al uitgezaaid zijn. Die tumoren gaan zich namelijk verspreiden door de dikke darm en zo de omringende organen aantasten. Uiteindelijk zal wat begonnen is als darmkanker zich uitspreiden naar de bloedbaan en naar het lymfesysteem. In dat stadium wordt bestrijding steeds moeilijker. De overlevingskansen over een periode van vijf jaar fluctueren dan in een range van 9 tot 93%, dit naargelang de mate waarin de ziekte is uitgezaaid.

Van al de vormen van kanker is darmkanker één van de meest verspreide, met elk jaar enkele honderdduizenden diagnoses. Zoals ook alle andere vormen van kankers komt darmkanker vooral voor bij mensen van 50 jaar en ouder. Naarmate de ouderdom toeneemt, stijgen ook de kansen op darmkanker.

Syndicatie