Hoe kan maagkanker behandeld worden?

Hoe kan maagkanker behandeld worden?

Overlevingskansen zijn het hoogst bij onmiddellijk ingrijpen

Maagkanker blijft uiteraard een dodelijke vorm van kanker, maar bij tijdig ingrijpen is genezing echter mogelijk. Er zijn verschillende manieren waarop maagkanker kan worden behandeld, afhankelijk van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. Vanzelfsprekend is het belangrijk of er al dan niet uitzaaiingen zijn gevonden. In sommige gevallen wordt voor een gecombineerde aanpak gekozen.

Opereren is een eerste vorm van behandeling in geval van maagkanker. Daarbij kan de maag in zijn geheel, stukken van de maag of een deel van het weefsel rond de maag weggenomen worden. Ook limfeknobbels in de buurt van maag kunnen eveneens operationeel verwijderd worden, kwestie van ze te checken op de aanwezigheid van kankercellen. Vooral maaglymphomas - een zeldzamere vorm van maagkanker - wordt operationeel behandeld. Dat is minder vaak het geval bij
adenocarcinomas, de meest algemene vorm van maagkanker. Maar ongeveer een derde van de gevallen van maagkanker kunnen door een operatie behandeld worden.

Chemotherapie, het gebruik van antikankermedicijnen, is een andere manier waarop maagkanker wordt behandeld. Chemo kan zowel voor als samen of na een operatie toegepast worden. Bovendien is chemo ook de aangewezen manier om kankers te behandelen die uitgezaaid zijn. Voorafgaand aan operationeel ingrijpen wordt chemo vaak gebruikt om de tumor te doen krimpen of om een niet-opereerbare tumor wel opereerbaar te maken.

Via bestraling wordt geprobeerd om kankercellen te doden en om tumors te doen krimpen. Bestraling kan samen met chemotherapie worden gebruikt, maar ook daarzonder. De bestraling in geval van maagkanker kan eveneens voor en na een operatie gebeuren. Bestraling kan tenslotte ook gebruikt worden om de symptomen te verlichten bij gelokaliseerde kankers, waarbij er nog geen sprake is van uitzaaiing.

Een zeldzame vorm van maagkanker - in vakterminologie gastrointestinal stromal tumor (GIST), kan dikwijls behandeld worden met medicijnen die moleculen zijn die de enzymen beletten om de tumor te groeien. In dat geval zal de maagkanker in ieder geval afgeremd worden.

Ook in het geval van maagkanker is het belangrijk om met de behandeling te beginnen alvorens er sprake is van uitzaaiingen. Een patiënt wiens tumor volledig is verwijderd, heeft een goede kans om tenminste nog vijf jaar in leven te blijven. Het probleem is echter dat maagkanker slechts wordt erkend wanneer de ziekte al is uitgezaaid. Minder dan 20% van de patiënten waarbij de kanker al uitgezaaid is naar andere organen overleven maagkanker meer dan vijf jaar.

Syndicatie