Regelmatige controle kan 60% van de dodelijke gevallen van darmkanker helpen voorkomen

Regelmatige controle kan 60% van de dodelijke gevallen van darmkanker helpen voorkomen

Iedereen boven de 50 jaar moet zich regelmatig laten screenen op darmkanker

Regelmatige controle kan 60% van de dodelijke gevallen van darmkanker helpen voorkomen, zo blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd in de Verenigde Staten. The Center for Disease Control and Prevention, een gespecialiseerde Amerikaanse instelling, adviseert zo’n controle vooral voor mensen die weten dat ze familiaal belast zijn met één of andere vorm van kanker.

Iedereen boven de 50 jaar moet zich regelmatig laten screenen op darmkanker, aldus The Center for Disease Control and Prevention. Het tijdig vaststellen van de ziekte kan de overlevingskansen van de patiënt in aanzienlijke mate verhogen. Maar niet alleen screenen op darmkanker wordt van harte aanbevolen, ook zich laten onderzoeken op long-, borst-, huid- en testikelkanker wordt warm aanbevolen. Voorkomen is zeker in dit geval beter dan genezen.

Naarmate de wetenschap steeds meer vooruitgang boekt, wordt steeds duidelijker dat kanker als ziektebeeld veel ingewikkelder is dan algemeen wordt aangenomen. De bewijzen worden steeds sterker dat elke vorm van kanker anders is en zodoende ook telkens op een andere manier moet aangepakt worden. Maar voorlopig levert de medische wetenschap nog een achterhoedegevecht, in zoverre dat we kanker alleen maar bestrijden.

De volgende stap moet echter de preventie van kanker zijn. Kanker helemaal voorkomen, is uiteraard uitgesloten. Mits het in acht houden van een aantal maatregelen kunnen de kankergevallen drastisch gereduceerd worden. Over een periode van 16 jaar zou het mogelijk zijn om de gevallen van kanker te halveren. De zaken die u daarvoor moet doen of laten, zijn helemaal niet zo zwaar om te doen of laten.

Syndicatie