Betere voeding kan gevoel van vermoeidheid bij darmkanker helpen verbeteren

Betere voeding kan gevoel van vermoeidheid bij darmkanker helpen verbeteren

Ook medicijnen en chronische pijn kunnen een vermoeidheidsgevoel veroorzaken bij darmkankerpatiënten

Het is een bekend fenomeen dat darmkanker vaak gepaard gaat met een extreem gevoel van vermoeidheid, gevoel dat zelfs met uitputting kan worden vergeleken. Voor dat gevoel zijn meerdere factoren verantwoordelijk. Op de eerste plaats kan een gecombineerde theraptie voor de behandeling van kanker het vermoeidheidsgevoel versterken. Daarnaast is er ook een mogelijke beïnvloeding door transplantie van beendermerg of door biologische therapie. Wat laatstgenoemde betreft: sommige biologische stoffen zijn in hoge concentraties wel degelijk giftig en kunnen aanleiding geven tot aanhoudende vermoeidheid.

Er zijn echter nog meer factoren in het spel. De kankercellen moeten gevoed worden en zullen dus voedsel wegnemen dat anders bestemd was voor het groeiproces van gezonde cellen. Een aangepaste voeding kan zodoende het gevoel van vermoeidheid bij darmkanker helpen verbeteren. Gebeurt dit niet, dan kan er toch sprake zijn van uitputtingsverschijnselen, die gepaard kunnen gaan met (fors) gewichtsverlies. Bijkomend probleem is dat iemand die lijdt aan darmkanker zijn eetlust ziet slinken.

Bovendien speelt ook de behandeling een rol. De gevolgde therapie, op de eerste plaats dan chemotherapie, kan aanleiding geven tot misselijkheid, braken, zweren in de mond, veranderingen in het smaakvermogen, maagzuur, diarree enzvoort. Al deze factoren kunnen mee uitputting in de hand werken.

Ook medicijnen en chronische pijn kunnen een vermoeidheidsgevoel veroorzaken bij darmkankerpatiënten. Chemotheratie kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het transport van zuurstof door het bloed onvoldoende wordt. Wanneer de weefsels onvoldoende zuurstof krijgen, kan dit leiden tot vermoeidheid. De medicijnen die de neveneffecten van de chemotherapie bestrijden, kunnen op hun beurt de darmkankerpatiënt gevoelig uitputten.

Ook het pijn lijden heeft zijn grenzen, op een bepaald moment kan de pijn zo hevig zijn dat de strijd er tegen vermoeidheid in de hand werkt. Daar komt nog eens de stress bovenop waar darmkankerpatiënten in veel gevallen aan lijden. De zieke maakt zich zorgen over de onzekere afloop van zijn kwaal, met stress tot gevolg. Die stress veroorzaakt op zijn beurt vermoeidheid.

Syndicatie