Welke testen worden gebruikt voor het stellen van de longkanker diagnose?

Welke testen worden gebruikt voor het stellen van de longkanker diagnose?

Het komt er op aan om zo snel mogelijk kwaadaardige tumorcellen op te sporen

Voor het detecteren van longkanker, of het nu niet-kleincellige longkanker of (niet-kleincellig) longcarcinoom, kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom of een andere vorm van longkanker is, bestaan verschillende procedures. Het komt er op aan om zo snel mogelijk kwaadaardige tumorcellen op te sporen, maar ook om een algemeen beeld van de situatie te krijgen. Op basis van dat beeld kan met de behandeling begonnen worden.

Vaak worden die testen in één keer afgenomen, want in het geval van longkanker is het zaak om zo weinig mogelijk tijd te verliezen. De betrokken medici zullen eerst zien vast te stellen om welke vorm van longkanker het gaat, want deze wetenschap is belangrijk om met de behandeling te kunnen starten.

De eerste vorm van test is de meest eenvoudige. De dokter zal de patiënt aan een volledig fysiek onderzoek onderwerpen, waarbij onder andere wordt uitgekeken naar symptomen die in de richting van kanker kunnen wijzen. Dat kunnen bijvoorbeeld knobbeltjes zijn of andere abnormale dingen. Ook de gezondheidsgeschiedenis van de patiënt zal tot in de puntjes bestudeerd worden. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met het feit of de patiënt al dan niet heeft gerookt.

Radiografisch onderzoek behelst de studie van het bovenlichaam op sporen van longkanker. Uiteraard zullen bij dit onderzoek ook foto's worden genomen, die nadien kunnen bestudeerd worden om de kanker juist te situeren. Radiografisch onderzoek speelt tegenwoordig een belangrijke rol in het kankeronderzoek.

Ook een CT scan of CAT scan maakt deel uit van het onderzoek. Deze procedure maakt het mogelijk om gedetailleerde foto's van delen van het lichaam te maken en dit vanuit verschillende invalshoeken. In medische vakterminologie wordt (in het Engels) gesproken van computed tomography, computerized tomography of computerized axial tomography.

De PET scan (positron emission tomography scan) helpt bij het zoeken naar kwaadaardige tumorcellen in het lichaam. Bij deze vorm van onderzoek wordt een hoeveel glucose (suiker) in het lichaam gespoten en dat maakt het mogelijk om de tumorcellen duidelijk te situeren. Zij gaan in het beeld namelijk duidelijker opduiken omdat ze actiever zijn en meer glucose opnemen dan normale cellen.

Bij sputum cytologie wordt een sample van het speeksel onder de microscoop onderzocht op kankercellen.

Biopsie van de long houdt in dat een stukje van de lob van de long, verdacht weefsel of vocht uit de long wordt onderzocht op kankercellen. Voor deze vorm van onderzoek wordt gebruik gemaakt van een dunne naald.

Bronchoscopie houdt in dat in de luchtpijp en in de grote luchtwegen in de long naar abnormaliteiten wordt gezocht. Een dun licht buisje wordt via de neus, de mond en de luchtpijp gebracht om samples van weefsel te nemen die voor biopsie gebruikt kunnen worden.

Thoracoscopie is een chirurgische ingreep om in de borst te zoeken naar abnormale zones. Een incisie wordt tussen twee ribben gemaakt, waardoor een thorascoop (een dun licht buisje) in de borst wordt geduwd. Het is eveneens de bedoeling om stukjes weefsel te vinden voor onderzoek.

Syndicatie