Nieuwe Deense studie ziet geen verband tussen mobiele telefoons en kanker

Nieuwe Deense studie ziet geen verband tussen mobiele telefoons en kanker

Wie veelvuldig mobiel telefoneert, loopt geen groter gevaar om kanker te krijgen

In de afgelopen jaren is er heel wat te doen geweest over het effect van mobiel telefoneren op kanker. Volgens sommige studies zou er een causaal verband zijn tussen beiden. Of met andere woorden: het veelvuldig gebruik van de mobiele telefoon zou de risico’s op kanker doen toenemen.

Sommige rapporten zijn ronduit alarmerend. Wie te vaak naar zijn mobieltje grijpt, zou de kansen op sommige vormen van kanker (op de eerste plaats hersentumors) op een verontrustende manier doen toenemen. Vooral kinderen kregen het advies om in de mate van het mogelijke af te zien van het gebruik van de mobiele telefoon. Af en toe kon er zelfs van een bepaalde vorm van paniek worden gesproken.

 Definitieve uitspraken over het verband tussen mobiel telefoneren en kanker kunnen echter nog niet worden gedaan. De reden is heel eenvoudig: de uitslagen van de verschillende studies daaromtrent gedaan spreken elkaar ronduit tegen. Die uitslagen variëren van een categoriek ‘ja’ (er is zeker sprake van een verband) tot een categoriek ‘nee’ (er is geen verband).

Een nieuwe Deense studie ziet geen verband tussen mobiele telefoons en kanker, ze mag dus tot de tweede categorie gerekend worden. De uitslagen van het rapport verschenen in het British Medical Journal. Het onderzoek werd breed opgevat, tussen 1990 en 2007 werden meer dan 350.000 Denen bij het onderzoek betrokken. 

Wie veelvuldig mobiel telefoneert, loopt volgens de Deense studie dus geen groter gevaar om kanker te krijgen. De studie werd uitgevoerd bij mannen en vrouwen van minstens 30 jaar oud, van kinderen was dus geen sprake. Anderzijds is de looptijd voldoende om van een zekere mate van betrouwbaarheid te mogen spreken. Het is nu wachten op het volgende rapport, dat waarschijnlijk weer een ander geluid gaat te horen geven.

Syndicatie