Geneesmiddelen voor bestrijding van borstkanker worden steeds beter en doeltreffender

Geneesmiddelen voor bestrijding van borstkanker worden steeds beter en doeltreffender

Nieuwe medicijnen hebben belangrijkere bijdrage geleverd aan afname sterfgevallen aan borstkanker dan mammografie

De statistieken tonen zwart op wit aan dat de overlevingskansen van vrouwen die aan borstkanker een stijgende trend vertonen. Meer algemeen is kanker een chronische aandoening geworden, eerder dan een dodelijke ziekte waarvan het al bij voorbaat vaststaat dat ze een dodelijke afloop heeft. Deze ontwikkeling kan uiteraard alleen maar toegejuicht worden.

Ook in Europa is het aantal sterfgevallen als gevolg van borstkanker duidelijk gedaald. Volgens sommige wetenschappers is dat het gevolg van een intensievere preventie, maar hierover verschillen de wetenschappers van mening. Blijkbaar zijn er verschillende factoren in het spel, waarbij we nog altijd niet helemaal met zekerheid weten welke factor van doorslaggevende aard is.

Philippe Autier, research director aan het Franse International Prevention Research Institute, deed een uitgebreide studie met betrekking tot borstkanker en de overlevingskansen van de vrouwen die aan deze aandoening afleiden. De resultaten van het onderzoek verschenen in het British Medical Journal en waren op zijn zachtst gezegd merkwaardig.

Geneesmiddelen voor de bestrijding van borstkanker worden steeds beter en doeltreffender, zo concludeerde Autier, wat automatisch leidde tot een verlenging van de levensduur van de vrouwen die aan borstkanker leiden. Deze trend zal zich bovendien nog verder zetten, zodat de overlevingsduur in de toekomst nog verder kan worden verlengd. Van een genezing van borstkanker is voorlopig echter nog geen sprake.

Nieuwe medicijnen hebben volgens Autier een belangrijkere bijdrage geleverd aan de afname van het aantal sterfgevallen als gevolg van borstkanker dan mammografie. Daarmee wordt preventief borstonderzoek nog maar eens in vraag gesteld. Tot doorslaggevende conclusies kwam Autier echter niet, zodat het te vroeg lijkt om preventief borstonderzoek zonder meer af te schrijven.

Syndicatie