Kanker is op de eerste plaats een ziekte van de rijke landen

Kanker is op de eerste plaats een ziekte van de rijke landen

 Ongeveer 40% van de kankergevallen duiken in de geïndustrialiseerde landen op

 Kanker is een dodelijke aandoening waartegen momenteel nog maar weinig kruit is gewassen. Het goede nieuws is dat steeds meer mensen kanker overleven, het is dus wel degelijk mogelijk om de aandoening tot stilstand te brengen of alleszins af te remmen. Dat belet echter niet dat elk jaar wereldwijd nog meerdere miljoenen mensen overlijden aan de verschillende vormen van kanker.

Vrijwel dagelijks komen er geneesmiddelen op de markt die bruikbaar zijn in de strijd tegen kanker. Inmiddels is het duidelijk geworden dat er niet één vorm van kanker bestaat, maar dat er verschillende vormen zijn. Elke vorm van kanker moet op een eigen, specifieke manier worden bestreden.

 Naar de oorzaken van kanker hebben we nog steeds gissen, ondanks het feit dat de medische wetenschap massaal heeft geïnvesteerd in research naar de oorsprong van de aandoening. Het heeft iets te maken met een woekering van cellen, maar het blijft onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een veelgehoorde hypothese is dat kanker door een combinatie van factoren zou worden veroorzaakt.

Kanker is op de eerste plaats een ziekte van de rijke landen, ongeveer 40% van de kankergevallen situeert zich in dat deel van de wereld. Er is sprake van een wanverhouding, want die rijke landen zijn maar goed voor ongeveer 15% van de wereldbevolking.

Ongeveer 40% van de kankergevallen duiken dus in de geïndustrialiseerde landen op, maar bovendien is er ook sprake van een duidelijke differentiatie wat betreft de verschillende vormen van kanker. In de rijkere landen worden vooral darm-, long-, prostaat-, maag- en borstkanker vastgesteld. Waarom dat zo is, is niet bepaald duidelijk. Mogelijk houden voedingsgewoonten verband met het voorkomen van kanker.

Syndicatie