Aspirine kan helpen om darmkanker te bestrijden

Aspirine kan helpen om darmkanker te bestrijden

Studie wijst uit dat gebruik van aspirine de overlevingskansen bij darmkanker kan doen toenemen

Het klinkt misschien onwaarschijnlijk, maar een studie wijst uit dat het gebruik van aspirine de overlevingskansen bij darmkanker kan doen toenemen. Het onderzoek gebeurde gezamendelijk door researchers van het Massachusetts General Hospital, het Dana-Farber Cancer Institute and het Brigham and Women’s Hospital. Zij kwamen tot de conclusie dat de overlevingskansen bij sommige darmkankerpatiënten duidelijk toenamen bij regelmatige innamen van aspirine.  

Aspirine staat bekend vanwege zijn antikankereffecten. Verschillende studies hebben in het verleden al aangetoond dat regelmatig gebruik van aspirine de risico’s op de vorming van poliepen in de darmen en op darmkanker doen afnemen. De uitslagen van het onderzoek verschenen in het Journal of the American Medical Association. Het betreft het eerste onderzoek dat aspirine linkt aan de kansen op het overleven van darmkanker.

De onderzoekers bekeken de gevolgen van de inname van aspirine bij een groep van 1.279 proefpersonen met fase I, II of III van niet-uitgezaaide darmkanker. De personen in kwestie hadden al tijdens de jaren 80 deelgenomen aan twee grote studies en ze werden ondervraagd over de evolutie van hun gezondheidsstoestand over de periode die sindsdien is verlopen.

De resultaten van dat onderzoek waren opmerkelijk. Patiënten die met darmkanker werd geconfronteerd en die aspirine slikten, hadden 29% minder kans om aan kanker te sterven en 21% minder kans om in het algemeen te sterven in de periode tot het onderzoek afliep. De belangrijkste redenen waarom aspirine werd genomen was hoofdpijn, artritis, spierpijnen en preventie van hart- en vaatziekten.

Inname van aspirine nadat darmkanker was vastgesteld, had zelfs nog een betere overlevingskans tot gevolg. Het onderzoek wees uit dat de patiënten met darmkanker die regelmatig aspirine innamen na het vaststellen van de diagnose 47% minder risico hadden om aan darmkanker te sterven en 32% minder risico liepen om aan iets anders dan darmkanker te sterven. Het voordeel om langer te leven situeerde zich alleen bij de Cox-2-positieve tumoren. De meeste darmkankers zijn echter van dit type.

Een ander merkwaardige vaststelling is dat wie al aspirine nam voor de diagnose van darmkanker en dat ook daarna bleef doen, niet merkbaar meer overlevingskansen had. Met andere woorden: het voordeel geldt hoofdzakelijk voor patiënten met darmkanker die pas aspirine zijn beginnen te slikken nadat de diagnose was gesteld. Die vaststelling deed links en rechts toch een paar wenkbrauwen fronsen, aangezien aspirine werd verondersteld om de kansen op darmkanker te doen verminderen.

Het is daarom nog te vroeg om al victorie te kraaien. De onderzoekers raden trouwens zelf aan om te wachten met het slikken van aspirine tot meer wetenschappelijk onderzoek is gedaan. Ook rond de neveneffecten van het aspirine-gebruik moet nog onderzoek gebeuren.

Syndicatie