Sex, drugs en kanker?

Sex, drugs en kanker?

Een nieuwe studie linkt bepaalde vormen van hoofd- en halskanker aan sexuele activiteiten en aan het gebruik van marihuana

Wat kan kanker veroorzaken? Een korte vraag, waarop echter geen duidelijk antwoord kan worden gegeven. Een studie uitgevoerd door aan de Amerikaanse Johns Hopkins University door professor Maura Gillison en een team van haar collega’s kwam wel tot zeer verrassende vaststellingen. Hun studie linkt namelijk bepaalde vormen van hoofd- en halskanker aan sexuele activiteiten en aan het gebruik van marihuana, waarbij het humaan papillomavirus ( HPV) type 16 is betrokken.

Gillison en haar team van researchers onderzochten 240 mensen met hoofd- en halskanker. Sommige van deze kankers testten positief voor HPV 16, anderen waren negatief voor het humaan papillomavirus. Aan de deelnemers werd een uitgebreide vragenlijst in verband met hun levensstijl voorlegd. Dezelfde vragenlijst werd bovendien ook nog eens voorlegd aan 322 mensen die niet aan kanker leden.

Een aantal conclusies uit het onderzoek waren op zijn zachtst gezegd verbazingwekkend. Hoofd- en halskanker die positief waren voor HPV 16 werden geassocieerd met meer orale sexpartners en met een frequenter gebruik van marihuana. Anderzijds waren hoofd- en halskanker die negatief testten voor HPV 16 niet gelinkt aan orale sex of aan het roken van marihuana, maar wel aan het roken van tabak, het drinken van alcohol en een slechte mondhygiëne.

Uiteraard is het gevaarlijk om op basis van deze test conclusies te trekken. De studie was op de eerste plaats gericht op het observeren van de doelgroepen, het was niet de bedoeling om aan te tonen dat bovenvermelde risicofactoren ook effectief hoofd- en halskanker veroorzaakten.

Wel zal duidelijk zijn dat er een verschil bestaat tussen HPV 16-negatieve en HPV 16-positieve hoofd- en halskankers. Tot die conclusie kwam het team op basis van de uitslagen van de tests. Wie de volledige resultaten wil lezen, kan het verslag van de studie vinden in het tijdschrift Journal of the National Cancer Institute, meer bepaald in de online editie er van.

De onderzoekers zijn zelf van mening dat uitgebreider onderzoek noodzakelijk is om vast te stellen wat er precies aan de hand is. Zo is het allesbehalve duidelijk wat het verband is tussen het roken van marihuana, orale sex en hoofd- en halskanker. Dat marihuana kankerverwekkend kan zijn, is al langer bekend. De bekende Jamaïcaanse reggaezanger Bob Marley, die bekend stond als een verwoed roker van ‘ganja’ (Jamaïcaanse marihuana) is aan de gevolgen van kanker overleden. Het is echter niet helemaal duidelijk of de marihuana mee verantwoordelijk was voor het overlijden dan wel de tabak waarmee Marley zijn reefers (marihuanasigaretten) rolde.

Ook is het allesbehalve duidelijk of het onderzoek uitgevoerd door Maura Gillison en haar team alleen betrekking heeft op hoofd- en halskanker of ook kan worden uitgebreid naar andere vormen van kankers. Gilisson heeft in ieder geval een interessante nieuwe denkpiste geopend, waarlangs het onderzoek bij de bestrijding van kanker verder gezet kan worden.

Syndicatie