Therapeutisch vaccin mogelijk ook werkzaam tegen baarmoederhalskanker

SLP-HPV-01 kan VIN3, een voorstadium van vulva kanker, veroorzaakt door infectie met het humaan pappillomavirus (HPV) genezen

ISA Pharmaceuticals uit Leiden maakte bekend dat het gezaghebbende medische tijdschrift New England Journal of Medicine een artikel heeft geplaatst naar aanleiding van een baanbrekende klinische fase II studie die ISA samen met het LUMC te Leiden heeft uitgevoerd naar de werking van een (immuno) therapeutisch vaccin dat VIN3, een voorstadium van vulva kanker, veroorzaakt door infectie met het humaan pappillomavirus (HPV), kan genezen. Het middel  - SLP-HPV-01 - bleek in 75% van de gevallen 24 maanden na behandeling een complete klinische respons aan te tonen. Met hetzelfde middel worden thans ook onderzoeken gedaan naar genezing van onder meer baarmoederhalskanker.
 
HPV
Humaan papillomavirus (HPV) is de naam van een groep van virussen die meer dan 100 verschillende stammen of soorten omvat. In de meeste gevallen geeft een infectie met HPV geen klinische symptomen. De meest voorkomende klinische uitingen van een infectie met HPV zijn wratten. Dit HPV-type veroorzaakt geen kanker. Andere vormen van HPV kunnen seksueel worden overgedragen en uiteindelijk tot serieuze problemen leiden. Vooral HPV 16 kan een verscheidenheid aan ernstige intra-epitheliale (huidafwijking) letsels en kanker veroorzaken, zoals:

  • Vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN) en vulvakanker

  • Cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) en baarmoederhalskanker

  • Vaginale intra-epitheliale neoplasie (VaIN) en vaginale kanker

  • Orofaryngeale kanker en andere hoofd-halskanker

  • Anale intra-epitheliale neoplasie (AIN) en anale kanker

  • Penile intra-epitheliale neoplasie (PIN) en de penis kanker

VIN3
Vulvaire intra-epitheliale neoplasie (VIN) is een huidafwijking die wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Bij ongeveer 5 tot 10 procent van de vrouwen met VIN ontstaat kanker. Het meest voorkomende type VIN wordt in meer dan 90% van de gevallen veroorzaakt door het hoogrisico type HPV 16.
 
ISA's product SLP®-HPV-01
ISA's meest vergevorderde product in ontwikkeling is het (immuno) therapeutisch vaccin SLP®-HPV-01 voor de behandeling van patiënten geïnfecteerd met HPV 16 en leidend aan VIN.

De doorbraak van het vaccin ligt in het gebruik van synthetic long peptides. Dit syntetic long peptide concept (SLP®) activeert zowel de cytotoxische T-cellen (killer cellen) en de T-helper cellen, door een sterke activering van het immuunsysteem. De onderhavige fase II studie is de eerste die de sterke therapeutische werking documenteert met een vaccin tegen deze verwoestende aandoening, waarvoor tot op heden nog geen succesvolle therapie voorhanden was. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor een klinische fase III studie. 
 
De lage spontane regressiegraad van de ziekte (in slechts 1,5% van de gevallen) maakt relatief kleinschalige klinische tests mogelijk om de therapeutische werking aan te tonen.

De inzichten die met de klinische proeven zijn verkregen worden thans ook toegepast bij de ontwikkeling van ISA's therapeutische SLP HPV vaccins tegen andere, bredere indicaties als CIN en baarmoederhalskanker. Klinische tests hiernaar zijn momenteel gaande.

Syndicatie