Vroege ontdekking longkanker doet aantal sterfgevallen niet dalen

Vroege ontdekking longkanker doet aantal sterfgevallen niet dalen

Jaarlijkse screening met X-stralen op longkanker zou weinig zin hebben

Van alle kankervormen is longkanker nog steeds één van de meest gevreesde. Jaarlijks sterven nog steeds miljoenen mensen aan deze aandoening en van definitieve behandelingsmethode is nog steeds geen sprake. Het goede nieuws is echter dat de levensduur van longkankerpatiënten gevoelig is verlengd.

In het Journal of the American Medical Association verscheen een interessant artikel over het opsporen van longkanker. Daarbij werd vooral aandacht besteed aan radiografie in zijn verschillende vormen, met daaraan gekoppeld de overlevingskansen van de patiënten.

Een vroege ontdekking van longkanker doet het aantal sterfgevallen niet noemenswaardig dalen, zo bleek uit de resultaten van het onderzoek. Het betrof een uitgebreid onderzoek, want er namen maar liefst 154.000 mensen aan deel. Hierbij betrof het zowel rokers als niet-rokers. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen preventief onderzoek met X-stralen en met CT-stralen.

Jaarlijkse screening met X-stralen op longkanker zou weinig zin hebben, de voorkeur zou moeten uitgaan naar een CT-scan (computerized tomography). Wie CT-scans onderging, zou gemiddeld 20% minder kans hebben om aan longkanker te sterven die wie het met X-stralen moest stellen.

Tijdens het onderzoek werden de proefpersonen over een periode van 13 jaar gevolgd. Robert Smith, senior director kankercontrole bij het American Cancer Society, is van mening dat er een finetuning moet plaatsvinden wat screening op longkanker betreft. De resultaten van het onderzoek werden voorgesteld op de jaarlijkse meeting van het American College of Chest Physicians in Honolulu.

Syndicatie