Overmatige emissies voertuigen kunnen kanker in de hand werken

Overmatige emissies voertuigen kunnen kanker in de hand werken

Fijn stof kan toename van het aantal kankergevallen doen toenemen

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest omtrent het schandaal van de manipulatie van de emissienormen, waarbij Volkswagen willens nillens in het centrum van de belangstelling kwam te staan. Het lijkt voor buitenstaanders misschien een fait divers, maar het probleem van de emissienormen mag in geen geval onderschat worden. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat er sprake is van een duidelijke correlatie tussen fijn stof en dodelijke aandoeningen zoals kanker. En dan krijgt het VW-schandaal plots een heel andere dimensie. En dat blijkt dan ook uit recente gegevens die beschikbaar werden gesteld.

Geïntegreerd over de verkoopperiode 2008-2015 en vergeleken met de zgn. ‘Euro 5-emissienorm’ schatten de onderzoekers dat de overmatige emissies van VW in Duitsland 1.200 vroegtijdige sterfgevallen in Europa kunnen veroorzaken (waaronder 23 in België). Dat zou neerkomen op 13.000 verloren levensjaren – en 1,9 miljard euro aan zorgkosten verbonden aan die verloren levensjaren. Nagenoeg 60% van de mortaliteitskosten zou zich naar schatting buiten Duitsland voordoen.

“Bijkomende gevolgen van toekomstige emissies zouden vermeden kunnen worden in geval van een tijdige terugroeping”, zegt prof. dr. Malina (onderzoeksgroep Milieu Economie). “We schatten dat een terugroeping van alle betrokken VW-voertuigen tegen eind 2017 het verlies van 29.000 levensjaren en 4,1 miljard euro aan gezondheidskosten zou kunnen voorkomen. Tenminste: indien de emissies op de weg zouden worden teruggebracht tot de gangbare Europese emissienorm.”

Professor Malina wijst ook op de gevolgen op bredere schaal. “Sinds geruime tijd weten we al dat de feitelijke emissies van het wegvervoer hoger liggen dan wat tijdens goedkeurings-tests gemeten wordt – vooral voor dieselvoertuigen. Terwijl wij leunen op gegevens van voertuigen van de Volkswagen-groep, kan onze analyse ook voor een beter begrip zorgen van de gevolgen voor de volksgezondheid van overmatige emissies van personenwagens met dieselmotor in het algemeen.”

Syndicatie