Aantal sterfgevallen als gevolg van borstkanker blijft dalen in West-Europa

Aantal sterfgevallen als gevolg van borstkanker blijft dalen in West-Europa

Combinatie van betere geneesmiddelen met regelmatige screening blijkt succesvol

Philippe Autier, research director aan het Franse International Prevention Research Institute, heeft de ontwikkeling van het aantal sterfgevallen als gevolg van borstkanker onderzocht. Niet onverwacht kwam hij tot de conclusie dat vanaf de jaren 90 een sterke daling optrad over zowat de hele wereld. Auteur bekeek onder andere de geografische spreiding van het aantal overleden vrouwen die aan de aandoening leken.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van borstkanker blijft dalen, ook in West-Europa. Opvallend is dat in Zweden de daling vroeger is begonnen dan in de andere Europese landen. Daar tekent de dalende trend zich al vanaf 1972 af. In de meeste andere gevallen is er echter sprake van een trendommekeer in de vijf jaren die volgden op 1991.

Die trendommekeer kan niet los worden gezien van de introductie van een aantal nieuwe geneesmiddelen. Het betreft meer bepaald AstraZeneca Plc (AZN)’s Arimidex, Roche Holding AG (ROG)’s Herceptin, Novartis AG’s Femara en Sanofi’s Taxotere. Al deze geneesmiddelen kregen in de jaren 90 toestemming om naar de markt te komen.

De combinatie van betere geneesmiddelen met een regelmatige screening op borstkanker blijkt succesvol te zijn. In Zweden daalde het aantal vrouwen dat aan borstkanker overleden tussen 1989 en 2006 met 16%. Over dezelfde periode werd in Noorwegen een daling met 24% opgetekend. In laatstgenoemd land werd een volledige dekking van het testprogramma tegen 2005 bereikt.

In Nederland werd het programma opgestart in 1989 en werd volledige coverage bereikt in 1997. In Nederland is het aantal sterfgevallen met 25% gedaald, in Vlaanderen is er sprake van een daling met 24,40%. De Vlaamse screenings lagen in 2006 nog altijd onder het Nederlandse niveau. Algemeen blijkt dat hoe eerder de screenings begonnen, hoe scherper de daling was. In Noord-Ierland, waar al bij het begin van de jaren 90 werd gestart, was er tussen 1989 en 2006 sprake van een daling met 30%. Dergelijke dalingen kunnen echter niet alleen verklaard worden door meer en betere screenings, de effectievere medicijnen moeten hoe dan ook een rol hebben gespeeld.

Syndicatie