Lasertherapie kan neveneffecten radiotherapie bij borstkanker verzwakken

Snellere genezing neveneffecten is mogelijk

De bestrijding van borstkanker kan een pijnlijke zaak zijn, zeker wanneer er vervelende neveneffecten optreden als gevolg van de radiotherapie. Eén van die vervelende neveneffecten kan radiodermatitis zijn, wat neerkomt op de ontsteking van de huid als gevolge van de bestralingen. Het Jessa Ziekenhuis en het Limburgs Oncologisch Centrum en de Universiteit Hasselt werkten binnen het Limburg Clinical Research Program (LCRP) samen om lasertherapie te gebruiken voor de bestrijding van de neveneffecten bij de behandeling van borstkanker.

De ervaring van de behandeling werd ingeschat door het bepalen van de pijn van de patiënten, hun kwaliteit van leven en hun algemene tevredenheid over de behandeling. “De studie toont aan dat de ernst van de radiodermatitis duidelijk verbeterde bij het gebruik van low-level lasertherapie. En de patiënten waren meer tevreden over de lasertherapie dan over de standaard huidverzorging”, vertelt Jolien Robijns, master biomedische wetenschappen en doctoraatsstudente aan de UHasselt binnen de cluster oncologie van het LCRP. 

“Het is de eerste keer dat bewezen wordt dat lasertherapie de nevenwerkingen van bestralingen vlugger kan doen genezen én tegenhouden. En dat resulteert meteen in een betere bestralingsbehandeling”, voegt prof. Dr. Mebis toe. “De resultaten zijn zó belangrijk dat ons onderzoek eind september werd voorgesteld op het ESMO-congres (European Society for Medical Oncology) in Madrid.”

“Lasertherapie wordt momenteel al in de praktijk toegepast bij radiotherapie in het Jessa Ziekenhuis. We gaan nu verder onderzoek doen naar andere mogelijke indicaties voor de laser om de behandeling voor onze patiënten nog beter verdraagbaar te maken.” Dat onderzoek zal gebeuren via een doctoraatsonderzoek met de UHasselt binnen het LCRP-onderzoeksprogramma, mede dankzij financiering van de Stichting Limburg Sterk Merk (LSM), de Provincie Limburg en de Vlaamse overheid.

Syndicatie