Behandeling van prostaatkanker: elk geval is anders

Behandeling van prostaatkanker: elk geval is anders

Manier van behandeling prostaatkanker afhankelijk van verschillende factoren

Bij wie de diagnose prostaatkanker is gesteld, zijn verschillende manieren van behandeling mogelijk. De manier van behandeling voor prostaatkanker is afhankelijk van verschillende factoren. Het is goed om te beseffen dat aan elke manier van behandeling van prostaatkanker voor- en nadelen zijn verbonden. Niet elke behandeling is geschikt voor elke man met prostaatkanker.

De factoren die belangrijk zijn bij het vastleggen van de behandeling zijn de volgende:

De mate waarin de prostaatkanker is gevorderd (de ernst van de aandoening met andere woorden)
De leeftijd van de patiënt
Zijn levensomstandigheden en manier van leven
Andere belangrijke factoren

De uiteindelijke manier waarop prostaatkanker zal worden behandeld, moet in samenspraak met de dokter worden vastgesteld. De verschillende opties zullen tegen elkaar worden afgewogen, waarna voor de meest geschikte geopteerd zal worden. De vraag is uiteraard welke opties mogelijk zijn voor de behandeling van prostaatkanker. Daarbij beperken we ons hier tot prostaatkanker in zijn vroegste fase.

In de eerste fase zal de prostaatkanker nog niet uitgezaaid zijn en dus beperkt blijven tot de prostaat zelf. De kankercellen zijn nog niet uitgezaaid naar lokaal weefsel of naar andere lichaamsdelen zoals de benen. Deze vorm van prostaatkanker - vaak laag-risico prostaatkanker genoemd - is nog het best geneesbaar.

Eén van de twee mannen bij wie prostaatkanker is vastgesteld, zal 72 jaar of ouder zijn. Omdat prostaatkanker soms maar erg traag groeit, zullen veel van deze mannen aan een andere ziekte sterven alvorens de prostaatkanker problemen begint op te leveren. Of met andere woorden: vee mannen sterven met prostaatkanker maar niet van prostaatkanker. Waar ook nog rekening mee moet worden gehouden: is veel gevallen is er bij prostaatkanker sprake van neveneffecten. Het is dus vaak moeilijk om de juiste behandeling te vinden. Strikt genomen zijn er drie behandelingsvormen mogelijk, die mogelijk in combinatie toegepast worden:

Een operatie
Bestraling (met als variatie brachytherapie)
Actieve surveillance (eigenlijk geen echte vorm van therapie, eerder een vorm van patiënt management)

Daarnaast kan ook hormonentherapie worden toegevoegd aan het rijtje met behandelingsmogelijkheden. Deze vorm van behandeling is voorbehouden aan oudere mannen of aan mannen met prostaatkanker in een vergevordere vorm.

Syndicatie