Oncologie: meervoudige aanpak van kanker kan succes hebben

Oncologie: meervoudige aanpak van kanker kan succes hebben

 AstraZeneca en Merck & Co werken samen aan geneesmiddelen die in cockailvorm gebruikt moeten worden bij de bestrijding van kanker. Daarmee wordt een nieuwe trend in de oncologie bevestigd worden.  
 
Momenteel worden Merck's MK-2206 en AstraZeneca's AZD6244, twee medicijnen die zich nog steeds in een heel vroeg ontwikkelingsstadium beginnen. Een dergelijk partnership tussen twee farmabedrijven is relatief zeldzaam, wat de hoop stimuleert dat er een nieuwe generatie kankerbestrijders op komst is.
 
De normale gang van zaken is dat farmabedrijven slechts in een later stadium van de ontwikkeling van medicijnen gaan samenwerken. Door samen te werken kunnen nieuwe geneesmiddelen sneller tot bij de patiënt gebracht worden.
 
Elk medicijn focust zich op een ander proteïne, in dit geval gaat het meer bepaald om de proteïnen MEK en AKT. Volgens Merck kan de som van de delen in dit geval een veel groter effect sorteren dan de afzonderlijke delen.

 

Syndicatie