Echt genezen van kanker bent u nooit, ook niet na vijf jaar

Echt genezen van kanker bent u nooit, ook niet na vijf jaar

Kansen op hervallen worden echter kleiner naarmate de tijd verstrijkt

Veel mensen geloven dat ze zich na een periode van vijf jaar volledig genezen van kanker mogen beschouwen. Dat is een wijdverbreid misverstand: echt genezen van kanker bent u nooit, ook niet na vijf jaar. De kans op hervallen bestaat altijd, ook al is er een behoorlijke tijdsperiode verstreken. Echt op twee oren slapen mag u echter nooit.

Er is echter ook goed nieuws. De kansen op hervallen worden echter kleiner naarmate de tijd verstrijkt, wat toch als hoopgevend nieuws mag worden beschouwd. Maar zekerheid kan de dokter u echter nooit geven. Daarom is het belangrijk dat u als ex-kankerpatiënt een controle laat uitvoeren. Het zal telkens een herademing zijn wanneer blijkt dat van tumoren of kankergezwellen geen sprake meer is.

De exacte details van een post-kankercontrole moet u met de behandelende dokter zelf afspreken. Alles zal afhangen van uw medische voorgeschiedenis, van uw levenwijze enzovoort. Hierbij dient er steeds rekening te worden gehouden met het feit dat we over kanker - zeker wat betreft de oorzaken (en dus ook de oorzaken van het hervallen) - nog relatief weing weten.

Syndicatie