Welke stoffen zijn kankerverwekkend?

Welke stoffen zijn kankerverwekkend?

Ongeveer 240 stoffen zijn erkend als mogelijk kankerverwekkend, aantal kan echter veel groter zijn

Eén van de grote raadsels waar de medische wereld mee worstelt, is de manier waarop kanker ontstaat. Ondanks het feit dat duizenden onderzoekers dagelijks met kankeronderzoek bezig zijn, is er nog altijd geen duidelijkheid omtrent mogelijke oorzaken van deze dodelijke ziekte. Waarschijnlijk is er sprake van een combinatie van factoren, die mogelijk op elkaar inwerken. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat de psychische factor een grotere rol speelt dan momenteel wordt aangenomen.

Welke stoffen zijn kankerverwekkend?, is de vraag die ons vaak wordt gesteld. Kurt Straif, hoofd van het Amerikaanse IARC Monographs Program, probeerde een antwoord op deze vraag te formuleren. Hij stelde een lijstje met mogelijk schadelijke stoffen, met daarbij de duidelijke toevoeging dat er geen bewijzen voorhanden zijn dat deze stoffen inderdaad kanker kunnen veroorzaken.

Ongeveer 240 stoffen zijn volgens Straif erkend als mogelijk kankerverwekkend, hun uiteindelijk aantal kan echter veel groter zijn. Van sommige stoffen is geweten dat er een band is met kanker, zoals bijvoorbeeld roken. Mogelijk zijn er echter nog stoffen die een rol in het kankerproces spelen die (nu) nog niet bekend zijn. Kanker is de medische aandoening die wereldwijd waarschijnlijk de meeste aandacht gaat blijven krijgen.

Syndicatie