Borstkanker: betrouwbaarheid van mammografie neemt toe met de leeftijd

Vanaf de leeftijd van 50 wordt het borstweefsel minder dik, waardoor meer accurate interpretatie mogelijk is

Is het nuttig en nodig dat vrouwen onder de 50 jaarlijks een mammografie ondergaan om zich te laten onderzoeken? De discussie hierover is naar aanleiding van een recent Amerikaans onderzoek weer opgelaaid. Binnen de medische wetenschap heerst er verdeeldheid. Sommige dokters zijn voorstander om het mammografisch onderzoek onder 40 jaar gewoon verder te zetten, andere dokters zijn tegenstander van zo'n onderzoek op te jonge leeftijd.

De tegenstanders van het mammografisch onderzoek voeren als argument aan dat de betrouwbaarheid er van op jongere leeftijd te gering is. De betrouwbaarheid van mammografie neemt met andere woorden toe met de leeftijd. Vanaf de leeftijd van 50 wordt het borstweefsel minder dik, waardoor een meer accurate interpretatie mogelijk wordt.

Mammografie zou met andere woorden op oudere leeftijd betrouwbaarder zijn dan op jongere. Bij vrouwen in de 40 zou het borstweefsel te dik zijn, waardoor het interpreteren van beelden moeilijk wordt. Na de mammografie zou met name moeiijk vast te stellen zijn of een beeld normaal is dan wel sporen van kanker vertoont. Als vrouwen in de menopauze komen, wat meestal rond 50 gebeurt, wordt het borstweefsel minder dik, waardoor de betrouwbaarheid van een mammografie toeneemt.

Susan Love, president en medisch directeur van het Dr. Susan Love Research Foundation in Santa Monica, California, is van mening dat mammografisch onderzoek in de leeftijdscategorie tussen 40 en 49 inderdaad weinig nut heeft. Love merkt dat de meeste landen onder de 50 geen mammografisch onderzoek voorzien. Het is inderdaad zo dat er vaak paniek ontstaat als gevolg van zo'n onderzoek, paniek die achteraf gezien overbodig was.

Meest efficiënt zijn volgens haar mammografisch onderzoek in de leeftijdscategorie tussen 50 en 74 jaar. Zij is voorstander van een mammografisch onderzoek om de 14 maanden gemiddeld, met een iets hogere frequentie voor vrouwen met een groter risico op borstkanker. Bij vrouwen jonger dan 40 zou mammografisch onderzoek alleen moeten plaatsvinden wanneer de behandelende dokter dit om één of andere reden noodzakelijk zou vinden.

Is het nu al dan niet nodig om een mammografisch onderzoek te doen onder 50 jaar? De tegenstrijdige meningen kunnen tot extra verwarring aanleiding geven en daar is niemand echt mee gebaat. Vrouwen werd jarenlang geadviseerd om een mammografisch onderzoek te doen en zouden dat nu plots niet meer moeten doen. Overleg met de dokter is waarschijnlijk de beste methode om uit te maken of het al dan niet nodig is. 

Syndicatie