Vitamine D kan de risico's op darmkanker doen afnemen

Vitamine D kan de risico's op darmkanker doen afnemen

Meer zonlicht en groter gebruik van zuivelproducten kunnen positief effect hebben op het voorkomen van darmkanker

Vitamine D kan de risico's op darmkanker doen afnemen, zo blijkt uit een nieuwe studie. Mensen met een hoog gehalte van vitamine D in het bloed zouden minder risico lopen om darmkanker te krijgen. Concreet wil dit zeggen dat meer zonlicht en een groter gebruik van zuivelproducten een positief effect kunnen hebben op het voorkomen van darmkanker.

Het vermoeden dat vitamine D darmkanker kan helpen voorkomen, is niet nieuw. Er werd al langer vermoed dat er een verband bestond tussen een verhoging van de gehaltes aan vitamine D en een verlaagd risico op darmkanker. Een Europees onderzoek heeft nu aangetoond dat deze correlatie wel degelijk mag worden gemaakt. Vitamine D - ook wel de zonneschijnvitamine genoemd - zou inderdaad de risico's op darmkanker doen afnemen.

De resultaten van het onderzoek versterken zelfs het vermoeden dat vitamine D een positief effect kan hebben op de gezondheidssituatie van mensen die al aan darmkanker lijden. Vitamine D wordt door het lichaam aangemaakt op basis van de zonnestralen die door het lichaam opgevangen worden. Daarnaast kan vitamine D ook opgenomen worden door het drinken van melk en andere zuivelproducten. Buiten zuivel zijn er weinig andere voedingsmiddelen die grote hoeveelheden vitamine D bevatten. Bij het onderzoek werd vooral gekeken naar zowel het gehalte aan vitamine D als dat aan calcium.

De studie gebeurde op basis van gegevens verstrekt door de European Prospective Investigation into Cancer Study (EPIC), die over gegevens beschikt van meer dan 520.000 mensen uit 10 landen in West-Europa. Die data zijn afkomstig uit bloedstalen die werden afgenomen in de periode tussen 1992 en 1998. Uit die studiegroep doken 1.248 mensen op die daadwerkelijk darmkanker ontwikkelden. Hun levenssstijl werd vergeleken met zij die geen darmkanker kregen. Het verschil bleek vaak gebaseerd op het gehalte aan vitamine D.

Mannen en vrouwen met het hoogste gehalte aan vitamine D hadden vaak tot 40% minder kans om darmkanker te ontwikkelen in vergelijking met de deelnemers aan de doelgroep met een laag gehalte aan vitamine D. De manier waarop extra vitamine D kan worden toegediend, blijft echter een voorwerp van discussie. Het is namelijk allesbehalve zeker of vitamine D-supplementen wel degelijk een positieve invloed hebben op het vitamine D gehalte in het bloed. Hierover zal nog meer studiewerk moeten gedaan worden.

Syndicatie