Oorzaken darmkanker nog steeds onbekend

Verschillende risicofactoren zijn in het spel, de combinatie van een aantal van deze factoren samen kan uiteindelijk darmkanker veroorzaken

Met darmkanker ligt de situatie niet zo makkelijk, zelfs nog minder makkelijk dan bij andere vormen van kanker. Hoewel de diagnose vaak al in een vroeg stadium wordt gesteld, stellen heel wat mensen de behandeling van darmkanker uit dit vanwege de vrees voor de symptomen die met de behandeling gepaard gaan. Vooral mannen en vrouwen van 50 jaar of meer moeten op hun hoede zijn voor darmkanker.

Waarom mensen op oudere leeftijd meer kwetsbaar zijn voor darmkanker - en voor andere vormen van kankers in het algemeen - is vooralsnog volstrekt onduidelijk. Overigens zijn de oorzaken van darmkanker in het algemeen hoogst onduidelijk, de wetenschap zoekt nog steeds naar wat mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn. Waarschijnlijk zijn er verschillende risicofactoren in het spel, de combinatie van een aantal van deze factoren samen kan uiteindelijk darmkanker veroorzaken. We zetten enkele factoren die darmkanker kunnen veroorzaken even op een rijtje:

Een niet te veronachtzame risicofactor zijn andere ziekten of aandoeningen. Bij darmkanker kunnen ondere andere een familiegeschiedenis van poliepen in de darmen een rol spelen. Daarnaast wordt darmkanker ook sterk geassocieerd met darmontstekingen zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn of met andere vormen van kanker zoals pancreas-, borst-, eierstok- en baarmoederhalskanker.

Erfelijkheid speelt ook een rol in het verhaal. Het is opvallend dat in sommige families een traditie van darmkanker bestaat, terwijl in andere families de ziekte niet of vrijwel niet bekend is. Alleszins wordt darmkanker dus voor een deel bepaald door genetische factoren. In niet zo talrijke gevallen is er sprake van familiale adenomatous polyposis (FAP) of Gardner's syndroom, waarbij zich al in een vroeg stadium poliepen in de darm ontwikkelen. Deze poliepen ontwikkelen zich in een volgende fase vrijwel zeker tot darmkanker.

Eetgewoonten spelen uiteraard eveneens een rol in het verhaal, hoewel de relatie dieet-darmkanker voorlopig nog steeds onduidelijk blijft. Wie een dieet volgt dat rijk is aan fruit en groenten heeft duidelijk een kleinere kans om darmkanker te ontwikkelen. Anderzijds blijkt uit heel wat studies dat dierlijk vet en proteïnen als katalysatoren voor de ontwikkeling van darmkanker kunnen optreden. Toch moet ook opgelet worden dat er niet al te voorbarig conclusies uit deze studies getrokken worden. Onderzoek legt ook een link bloot tussen darmkanker en rood vlees, waarbij het regelmatig eten van laatstgenoemde de risico's op darmkanker gevoelig zou verhogen.

Tenslotte zou ook de blootstelling aan chemische stoffen een rol spelen in het verhaal. Onder andere chloor, dat in kleine hoeveelheden wordt gebruikt voor de zuivering van drinkwater zou de risico's op darmkanker doen toenemen. Ook blootstelling aan asbest zou de vorming van poliepen in de darm kunnen stimuleren en dus op termijn darmkanker veroorzaken.

Syndicatie