Er bestaan verschillende vormen van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom

Er bestaan verschillende vormen van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom

Verschil zit in de vorm van de kankercellen

Longkanker blijft één van de meest gevreesde vorme van kanker en is een aandoening waartegen nog steeds weinig kruit is gewassen. Vaak wordt de ziekte slechts in een later stadium ontdekt, zodat het te laat is om nog op een effectieve manier te kunnen ingrijpen. Het aantal sterfgevallen aan longkanker blijft hoog, maar toch is er een straaltje hoop. De technieken om de ziekte aan te pakken, worden ook steeds beter. Daardoor stijgen de kansen op een langer overleven.

Er bestaan verschillende vormen van longkanker, in feite is de term een verzamelnaam voor een aantal kwaadaardige tumoren die in de longen kunnen onstaan. We maken op de eerste plaats een onderscheid tussen niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom en kleincellige longkanker of longcarcinoom. Tussen beide vormen van de aandoening bestaan er verschillen, ook in de manier van behandeling. Er moet ook nog een onderscheid worden gemaakt met kankers die in andere delen van het lichaam zijn ontstaan en die naar de longen zijn uitgezaaid.

Er bestaan bovendien verschillende vormen van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom, met het verschil hoofdzakelijk in de vorm van de kankercellen. Deze vorm van kanker uit zich via het opduiken van kwaadaardigde kankercellen in de weefsels van de longen. Om de structuur van de longen te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat elke long is onderverdeed in secties. Deze secties worden longkwabben genoemd. De linkerlong heeft twee kwabben, de rechterlong (die groter is) heeft drie kwabben.

Elke vorm van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom wordt gekenmerkt door verschillende soorten kankercellen, die elk op hun eigen manier groeien en zich verspreiden. De namen van de verschillende types van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom zijn genaamd naar het soort cellen, meer bepaald naar de vorm waaronder die cellen zich onder de microscoop manifesteren.

Op de eerste plaats er epidermoïde carcinoom, een vorm van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom die begint in de kleine, platte cellen van de longen die er uit zien als schubben van vissen. Een tweede vorm van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom begint in de grotere cellen, het begin van deze vorm van kanker kan zich in verschillende types van grote cellen situeren. Dan is er adenocarcinoom, een vorm van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom dat begint in de cellen die de longholten aflijnen. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor de productie van mucus. Tenslotte zijn er nog verschillende zeldzamere vormen van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom, waaronder een vorm van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom die geen specifieke naam heeft gekregen en niet gecatalogiseerd kan worden.

Syndicatie