Bestaat er een verband tussen behandeling voor diabetes en kanker?

Bestaat er een verband tussen behandeling voor diabetes en kanker?

Medicijnen die door miljoenen diabetespatiënten worden gebruikt kunnen gebruikers mogelijk kwetsbaarder maken voor kanker

De medische wetenschap onderzoekt momenteel of er een verband zou kunnen bestaan tussen de behandeling voor diabetes en het ontstaan van kankertumoren. Medicijnen die door miljoenen diabetespatiënten worden gebruikt kunnen hun gebruikers namelijk mogelijk kwetsbaarder maken voor kanker. Uit bepaalde studies zou (met de nadruk op ‘zou’) kunnen blijven dat er inderdaad een verband bestaat tussen een behandeling voor diabetes en kanker.

De zaak startte met een artikel in het medisch tijdschrift Diabetologia waarin te lezen stond dat Sanofi-Aventis SA’s Lantus, de meest verkochte insuline in de wereld, de risico’s op kanker zou kunnen doen verhogen. De Amerikaanse regelgevers hebben in dat verband een beslissing over de commercialisering van het medicijn liraglutide van Novo Nordisk A/S enkele maanden uitgesteld nadat bij testen op dieren enkele keren kanker is opgedoken.

Hierdoor wordt meteen een link gelegd naar de medicijnen die bij diabetespatiënten zorgen voor een verlaging van het glucosegehalte. Deze therapie is de standaard geworden voor patiënten die er niet in slagen om het suikergehalte in het bloed te controleren door gezonde voeding en door lichaamsbeweging. Edwin Gale, professor gespecialiseerd in diabetes aan de University of Bristol en uitgever van Diabetologia, vermoedt dat er inderdaad een band zou kunnen bestaan tussen een behandeling voor diabetes en een grotere kwetsbaarheid voor kanker.

Op de jaarlijkse meeting van de European Association for the Study of Diabetes meeting in Wenen heeft het onderwerp tot heel wat discussie bij de aanwezigen geleid. Sommige aanwezige diabetesspecialisten waren van mening dat de risico’s verbonden aan het gebruik van een aantal diabetesbestrijders zorgvuldiger zal bestudeerd moeten worden. Onder andere Sanofi en Novo Nordisk gaven op de meeting meer uitleg over hun insulinemedicijnen.

Volgens Gale zal in de toekomst onderzocht worden over de voordelen die onmiskenbaar verbonden zijn aan het gebruik van deze medicijnen bij de bestrijding van diabetes wel 100% zeker opwegen tegen mogelijke neveneffecten. Gale is van mening dat dit onderzoek absolute prioriteit moet krijgen, gezien het feit dat de medicijnen in kwestie op grote schaal worden gebruikt.

De vraag is uiteraard of de farmaceutische bedrijven al over voldoende informatie beschikken om antwoorden te kunnen geven op de vragen over de band tussen diabetesbestrijders en het ontwikkelen van kanker. De U.S. Food and Drug Administration heeft, in reacties op de Diabetologia studies, op zijn website al openlijk de vraag gesteld of er een link bestaat tussen het gebruik van Lantus en kanker. De beschikbare rapporten gaan tot dusver maar twee tot drie jaar terug in de tijd, minder dan wat noodzakelijk is om definitieve antwoorden op bovenstaande vraag te kunnen geven. Mogelijk kunnen ook factoren van het gewicht van het patiënt en de dosering van Lanthus een invloed hebben op de zaak.

Syndicatie