Stoppen met roken bij longkanker in vroeg stadium vergroot overlevingskansen

Stoppen met roken bij longkanker in vroeg stadium vergroot overlevingskansen

Wie alsnog stopt met roken, heeft 63 tot 70% kans om langer dan vijf jaar te blijven leven

Stoppen met roken bij mensen met longkanker in een vroeg stadium vergroot de overlevingskansen in aanzienlijke mate. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van een verdubbeling. Tot dusver was er nauwelijks een bewijs dat stoppen met roken na het vaststellen van longkanker een positief effect had. Het was met andere woorden onduidelijk of de kansen op langer leven toenamen. Dat blijkt dus nu wel het geval te zijn.

Britse onderzoekers onderzochten de data afkomstig van tien studies waarin werd vastgesteld hoe lang patiënten met longkanker nog overleefden na het vaststellen van de diagnose. Wie alsnog stopt met roken, heeft 63 tot 70% kans om langer dan vijf jaar te blijven leven, zo bleek uit het onderzoek.

Anderzijds hadden verstokte rokers, zij die hardnekkig bleven doorroken, maar 29 tot 33% hadden om te blijven leven met longkanker. Er werd in het geval van de longkanker-patiënten rekening gehouden met een overlevingsperiode van vijf jaar. De resultaten van het onderzoek stonden te lezen in de BMJ, dat voordien bekend stond als het British Medical Journal.

Algemeen wordt longkanker wereldwijd als één van de meest dodelijke vormen van kanker. De overlevingskansen voor deze ziekte zijn meestal vrij gering. Maar ongeveer 7% van de longkanker-patiënten leeft nog vijf jaar, hoewel bij 20% van de patiënten de diagnose vroeg wordt gesteld om een behandeling mogelijk te maken. Amanda Parsons, hoofd van het U.K. Centre for Tobacco Control Studies aan de University of Birmingham en één van de auteurs van het onderzoek, is van mening dat uit de studie blijkt dat het nooit te laat is om te stoppen met roken.

Volgens Parsons biedt stoppen met roken het lichaam van longkanker-patiënten de kans geeft om zich gedeeltelijk te herstellen. Zo krijgen die longkanker-patiënten opnieuw hoop op genezing. Niet alle dokters zijn echter van mening dat longkanker-patiënten moeten stoppen met roken. Wanneer de aandoening te ver gevorderd is, kan stoppen met roken de patiënt een ongemakkelijk gevoel geven. De levenskwaliteit van iemand met longkanker speelt ook een rol in het verhaal en dat wordt te vaak vergeten. Het is bovendien niet zeker of blijven roker een effect heeft op de evolutie van de ziekte.

Syndicatie