Screenen op borstkanker kan soms meer kwaad dan goed doen

Screenen op borstkanker kan soms meer kwaad dan goed doen

Vaak leidt onderzoek naar borstkanker tot onnodige operaties

Over de noodzaak om vrouwen te screenen op borstkanker woedt al lang een hevige discussie. Er zijn voorstanders van dit onderzoek, maar het is vooral opvallend dat het aantal tegenstanders in de afgelopen jaren gaandeweg is toegenomen. De laatste categorie is er niet van overtuigd dat screening op borstkanker noodzakelijkerwijs de overlevingskansen doet toenemen.

In het Verenigd Koninkrijk is een onderzoek gevoerd omtrent de screening naar borstkkanker. James Raftery, professor health-technology assessment aan de University of Southampton, publiceerde de resultaten van zijn onderzoek in het British Medical Journal. Hij analyseerde de gegevens van 100.000 vrouwen van 50 en ouder en kwam de conclusie dat vals alarm en onnodige operaties de voordelen van de screening met ongeveer de helft reduceerden.

 Screenen op borstkanker kan soms meer kwaad dan goed doen, zo luidde dus de conclusie van zijn onderzoek. Er komen namelijk ook goedaardige kankers aan het licht, die in geen enkel geval tot een dodelijke afloop zouden leiden. Het blijkt namelijk niet altijd even makkelijk om een onderscheid te maken tussen goedaardige en kwaadaardige gezwellen.

Vaak leidt onderzoek naar borstkanker daardoor tot onnodige operaties, wat bij de vrouwen in kwestie tot onnodige stress kan leiden. Dat heeft dan weer tot gevolg dat de kwaliteit van het leven van deze vrouwen er zwaar onder te lijden kan hebben. Eerdere studies, waaronder die van Forrest in 1986, gingen al te gemakkelijk voorbij aan de negatieve effecten van screening op borstkanker.

Volgens Raftery is het belangrijk dat de gevolgen van overdiagnose en overbehandeling veel beter moeten uitgelegd worden aan vrouwen die overwegen om zich te laten screenen op borstkanker. Het is dus zo dat de communicatie veel beter zal moeten. De leden van zijn team wijzen er op dat meer onderzoek nodig is over de relatie tussen screening en de impact daarvan op de levenskwaliteit.

Syndicatie