NEAT1 kan belangrijke rol gaan spelen in strijd tegen kanker

NEAT1 kan belangrijke rol gaan spelen in strijd tegen kanker

VIB-KU Leuven boekt nieuwe vooruitgang

In de strijd tegen kanker, die nog steeds in volle hevigheid woedt, kan een belangrijke rol weggelegd zijn voor NEAT1. De vooruitgang in het onderzoek heeft veel te maken met de ontdekking dat er wel degelijk een verband bestaat tussen NEAT1 en celdelingen die zich bij kankercellen voordoen. Wanneer dit verband zwart op wit wordt aangetoond, kan een belangrijke stap voorwaarts zijn gezet in de richting van nieuwe geneesmiddelen voor kankerbestrijding.

NEAT1 en ‘paraspeckles’ uitschakelen maakt kankercellen kwetsbaarder voor chemotherapie, zo blijkt uit recent onderzoek. Een onderzoeksteam onder leiding van Jean-Christophe Marine (VIB-KU Leuven) heeft ontdekt dat NEAT1, een lang niet-coderend RNA, mogelijk een therapeutisch doelwit is in de strijd tegen kanker. In samenwerking met het befaamde Cédric Blanpain Lab (ULB), hebben de VIB-onderzoekers aangetoond dat NEAT1 een belangrijke rol speelt in de overleving van snel delende cellen, en kankercellen in het bijzonder.

Een cruciale bevinding van het onderzoek is dat NEAT1/paraspeckles noodzakelijk zijn voor het overleven van snel delende kankercellen. Muizen waarbij NEAT1 werd uitgeschakeld, bleken beschermd tegen de ontwikkeling van huidkanker. Dit betekent dat kankercellen in staat zijn om het overlevingsprincipe van NEAT1 te ‘kapen’ en zo zichzelf te beschermen. Prof. Jean-Christophe Marine (VIB-KU Leuven): “Wij hadden verwacht dat NEAT1 een tumorsuppressor zou zijn, maar het blijkt dat NEAT1 er net toe bijdraagt dat kankercellen opportunistisch kunnen blijven groeien. Ze gebruiken het overlevingsmechanisme van NEAT1 om standaard chemotherapie te overleven. Ons onderzoek toont aan dat kankercellen doeltreffender gedood kunnen worden als we NEAT1/paraspeckles uit de celkern verwijderen. Met andere woorden: het verlies van NEAT1 maakt kankercellen veel kwetsbaarder voor chemotherapie. Onze bevindingen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van medicijnen die erop gericht zijn om NEAT1 uit te schakelen.”

Wat kunnen de volgende stappen zijn die nu gezet kunnen worden. Aangezien normale cellen NEAT1/paraspeckles niet nodig hebben, zijn deze deeltjes veelbelovende therapeutische doelwitten. De onderzoekers willen nu achterhalen hoe het NEAT1-mechanisme precies werkt. Het ultieme doel van het Jean-Christophe Marine Lab is deze kennis te benutten in de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen tegen kanker.

Syndicatie