Microchip kan kanker sneller helpen determineren

Microchip kan kanker sneller helpen determineren

Chip is gevoelig genoeg om aan te geven om welk type kanker het gaat en hoe in welk stadium die zich bevindt

Bij kanker komt het er op aan om zo snel mogelijk de diagnose te stellen, kwestie van onmiddellijk met de therapie te kunnen beginnen. Vaak wordt de ziekte echter in een laat stadium vastgesteld, zodat het dikwijls te laat is om het genezingsproces op gang te brengen. Daar kan binnenkort echter verandering in komen. Canadese onderzoekers hebben een microchip ontwikkeld die kanker sneller kan helpen  determineren.

De chip is gevoelig genoeg om aan te geven om welk type kanker het gaat en hoe in welk stadium die zich bevindt, wat natuurlijk twee onmiskenbare voordelen zijn in de bestrijding van de ziekte. Verder onderzoek moet nog uitwijzen of de efficiëntie van de microchip inderdaad zo hoog is als uit de onderzoeksresultaten zou blijken. Bijkomend onderzoek is daarom noodzakelijk.

Researchers aan de University of Toronto hebben de microchip dusdanig ontwikkeld dat hij gevoelig genoeg zou zijn om op een makkelijke manier gegevens over de status van de kanker vrij te geven. De chip kan dus niet alleen het type kanker meteen typeren, maar ook de graad van de ernstigheid er van. Met deze gegevens wordt nodeloos tijdverlies bij het opstarten van de bestrijding er van voorkomen. Met de huidige stand van zaken vergt het vaak heel wat tijd alvorens bovenstaande informatie kan verkregen worden.

De onderzoekers claimen dat hun microchip de aanwezigheid van kanker op cellulair niveau kan aantonen. Meestal zijn kankercellen op cellullair niveau slechts in lage concentraties aanwezig in biologische samples. Daardoor kan enorm veel tijd worden bespaard. Een analyse kan volledig worden afgerond op een half uur, dit bij middel van een handheld als de Blackberry.

Shana Kelley, professor oncologie aan de Amerikaanse Leslie Dan Faculty of Pharmacy and the Faculty of Medicine, spreekt van een gigantische stap voorwaarts in het opsporen van kanker. Kelley, die deelnam aan het onderzoek, is van mening dat de microchip de manier waarop kanker wordt opgespoord volledig kan doen veranderen. Vanwege de snelheid waaraan de testen gebeuren, wordt er heel wat tijd bespaard en kunnen veel meer testen binnen een bepaalde tijdspanne worden uitgevoerd. Op die manier kan de strijd tegen kanker in een heuse stroomversnelling belanden.

De chip heeft ongeveer dezelfde grootte als een vingertip. In combinatie met een Blackberry kan dezelfde taak worden volbracht als nu in een kamer vol computers. Het zal duidelijk zijn dat ook de kostprijs van de test gevoelig lager liggen als de kankertesten zoals we die nu kennen. De nieuwe chip werd – met alle bijbehorende gegevens – voorgesteld in het blad Nature Nanotechnology. Het valt nu af te wachten hoe de medische wereld gaat reageren, meer bepaald of het toestel al dan niet geaccepteerd zal worden. Veel zal afhangen van het succes van de toekomstige kankertesten die op basis van de chip uitgevoerd worden.
 

Syndicatie