Vrouwen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van kanker als gevolg van radiografisch onderzoek

Vrouwen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van kanker als gevolg van radiografisch onderzoek

Oorzaak onbekend waarom vrouwen minder goed bestand zijn tegen bestraling met CF scans

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat radiografisch onderzoek via bestraling met CT Scans inderdaad kanker kan veroorzaken. Researcher Rebecca Smith-Bindman, professor aan de University of California in San Francisco, deed onderzoek daaromtrent en kwam tot enkele merkwaardige bevindingen. Vrouwen zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van kanker als gevolg van radiografisch onderzoek, zo bleek uit haar studie. Overigens is de oorzaak onbekend waarom vrouwen minder goed bestand zijn tegen bestraling met CT scans.

Smith-Bindman en haar team evolueerde patiënten die een CT scan ondergingen en die daarna kanker ontwikkelden. Het onderzoek werd uitgevoerd in de loop van 2008 aan vier ziekenhuizen in de buurt van San Francisco. Er werd vooral aandacht besteed aan de dosis straling die bij het radiografisch onderzoek werd toegediend. Er bleek waarschijnlijk een causaal verband te bestaan tussen de hoeveelheid straling en het ontwikkelen van kanker.

De toegediende dosissen varieerden naargelang de soort van radiografisch onderzoek en de verschillende types van scans. De mediaandosis (half higher, half lower) varieerde van 2 millisieverts (de standaardmaat van straling gebruikt in CT scans) voor routine CT scan van het hoofd tot 31 millisieverts voor een scan in verschillende fasen van buik en bekken.

Smith-Bindman kwam tot de conclusuie dat de gedoseerde straling in een zeer brede range werd toegediend. Voor een CT scan van het hoofd bedroeg de mediaandosis 2, met een range van 0,30 tot 6. Die range werd door Smith-Bindman ‘erg hoog' genoemd. Het meest dramatisch was een scan in verschillende fasen van buik en bekken. Daar bedroeg de mediaandosis 31, maar was er sprake van een range van 6 tot 30.

Op basis van deze gegevens probeerde het onderzoeksteam om de kansen op kanker in de loop van het verdere leven gelinkt aan een CT scan te berekenen. Zij kwamen tot de conclusie dat 1 vrouw op 270 en 1 man op 600 die op de leeftijd van 40 radiografisch onderzoek onderging als gevolg van de scan kanker ontwikkelde. In het geval van een routine CT scan van het hoofd bedroeg de kans op het ontwikkelen van kanker 1 vrouw op 8.100 en 1 man op 11.080.

Syndicatie