Aantal kankergevallen dreigt in de komende jaren fors te gaan stijgen

Aantal kankergevallen dreigt in de komende jaren fors te gaan stijgen

Kanker wordt dé ziekte van de geïndustrialiseerde wereld

Het International Agency for Research on Cancer in Lyon publiceerde een weinig hoopgevend rapport met betrekking tot de evolutie van het aantal kankergevallen in de wereld. Volgens een team onderzoekers van dit instituut onder leiding van Freddie Bray dreigt in de komende 20 jaar een heuse explosie van aantal kankergevallen. De resultaten van dit onderzoek verschenen in het blad Lancet.

In 2030 zouden er wereldwijd 22,20 miljoen mensen aan kanker lijden, wat neerkomt op 0,30% van de totale wereldbevolking. Ter vergelijking: in 2008 leden er maar 12,70 miljoen mensen aan kanker. Bekeken over een periode van iets meer dan 20 jaar zou er dus sprake zijn van een stijging met meer dan 75%.

Het aantal kankergevallen dreigt in de komende jaren dus fors te gaan stijgen, kanker wordt met andere woorden dé ziekte van de geïndustrialiseerde wereld. De prognoses van het International Agency for Research on Cancer zijn gebaseerd op cijfers van de Verenigde Naties met betrekking tot de ontwikkeling van de wereldbevolking.

Wel zou er een verschuiving plaatsvinden wat betreft de vormen van kanker. Met name de gevallen van darm-, borst-, prostaat- en longkanker zouden fors toenemen in de 184 landen waarvan de statistische gegevens door de Verenigde Naties werden verwerkt. De verbetering van de levensstandaard zou anderzijds leiden tot een afname van het aantal gevallen van baarmoeder- en maagkanker.

Algemeen zouden vooral de gevallen van kanker veroorzaakt door roken, zwaarlijvigheid (obesitas) en dieet toenemen, die veroorzaakt door infecties zouden daarentegen afnemen. Volgens de Human Development Index van de VN zou vooral in de ontwikkelingslanden het aantal kankergevallen sterk toenemen. Op de groeimarkten zou zelfs een verdubbeling van het aantal kankergevallen opgetekend kunnen worden.

Syndicatie