Borstkanker: voordelen mammografie opnieuw in twijfel getrokken

Borstkanker: voordelen mammografie opnieuw in twijfel getrokken

Aantal sterfgevallen als gevolg van borstkanker zou niet noemenswaardig dalen

In de strijd tegen borstkanker worden in een Deense studie de voordelen van mammografie opnieuw in twijfel getrokken. Het aantal sterfgevallen als gevolg van borstkanker zou niet noemenswaardig dalen bij vrouwen die regelmatig een mammografie lieten doen, zo luidde de conclusie van het onderzoek. Daarmee worden de resultaten van vorige studies, waaronder één die eveneens in Denemarken plaatsvond, in twijfel getrokken.

De onderzoekers van het Nordic Cochrane Centre in Kopenhagen en het Norwegian Institute of Public Health in Oslo publiceerden de resultaten van hun studie in het British Medical Journal. Daaruit bleek de regelmatig onderzoek van de borsten de sterfgevallen bij vrouwen niet noemenswaardig deed dalen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij vrouwen tussen 55 en 74 jaar oud in verschillende regio's van Denemarken. De sterfgevallen bij vrouwen in regio's waar mammografie de gewone gang van zaken was, daalden met 1%. In regio's waar geen mammografisch onderzoek plaatsvond, was er sprake van een daling met 2%.

De vorige studie die in Denemarken werd uitgevoerd in verband met de relatie tussen borstkanker en mammografie vond in 1991 plaats. Toen kwamen de onderzoekers tot een heel andere conclusie, namelijk dat dankzij regelmatig mammografisch onderzoek het aantal sterfgevallen ingevolge borstkanker met een kwart kon worden teruggedrongen. De uitslagen van het onderzoek hebben de discussie rond borstkanker opnieuw in volle hevigheid doen oplaaien.

De Deense studie zou namelijk een gelijkaardige uitslag vertonen als een aantal studies die in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten werden gedaan. Bovendien is de discussie over mammografie in de VS al een tijdje opnieuw bezig. De U.S. Preventive Service Task Force adviseerde in november dat vrouwen tot hun 50ste zouden wachten alvorens een mammografie te ondergaan. Borstonderzoek bij vrouwen in hun 40'er jaren zou meer nadelen dan voordelen hebben. Voor- en tegenstanders van mammografie blijven sindsdien elkaar met argumenten pro en contra bestoken.

De onderzoekers menen dat het tijd is om zich af te vragen of mammografie wel de voordelen heeft opgeleverd die destijds voorop werden gesteld. De effecten op sterfgevallen ingevolge borstkanker lijken alleszins minimaal te zijn. De afname van het aantal sterfgevallen die de statistieken aangeven zou ook te wijten kunnen zijn aan wijzigingen in de risicofactoren en aan een betere behandeling van borstkankergevallen.

Syndicatie