Weer waarschuwing voor gevaar zonnebanken op huidkanker of melanoom

Weer waarschuwing voor gevaar zonnebanken op huidkanker of melanoom

Zijn zonnebanken dan toch slecht voor de gezondheid?

Ultraviolet licht dat wordt gebruikt voor het bruinen van de huid is mogelijk toch gevaarlijker dan algemeen wordt aangenomen. In de Verenigde Staten wordt onderzocht of de zonnebank de kansen op het krijgen van huidkanker of melanoom te vergroten. Daarmee lijkt de discussie over dit onderwerp opnieuw op te laaien.

Echt nieuw is de discussie niet, er wordt al jarenlang gewaarschuwd dat blootstelling aan bepaalde vormen van licht slecht zou zijn voor de gezondheid in het algemeen en voor het krijgen van kanker in het bijzonder. Met name een te grote blootstelling aan zonlicht wordt nu algemeen als schadelijk voor de huid beschouwd. Zonnebanken stonden een tijdje in een negatief daglicht, maar werden recent relatief gezien met rust gelaten.

In de Verenigde Staten is er echter opnieuw opschudding ontstaan rondom de problematiek. Aanleiding is het aangroeien van de literatuurstapel die wijst op de schadelijke gevolgen van licht op de huid. Blootstelling aan de zonnebank zou volgens de medische wetenschap de kansen op huidkanker of melanoom gevoelig doen toenemen. Daardoor is het dossier van het ultraviolet licht ook bij de Food and Drug Administration (FDA) beland. De FDA stelde in ieder geval al te hebben kennisgenomen van de rapporten. Het is nu aan de toezichthouder om te beslissen of meer toezicht noodzakelijk is.

De kansen om als gevolg van bruinen onder kunstlicht huidkanker of melanoom te krijgen, zouden met minstens 15% toenemen. Voor alle duidelijkheid: melanoom is de meest ernstige vorm van huidkanker. Uit een Zweedse studie zou zelfs blijken dat 10 keer per jaar zonnebanken de kansen op huidkanker of melanoom met 80% zou doen toenemen. UV-lampen worden nu in de Verenigde Staten beschouwd als Class 1 risico, wat betekent dat er meestal geen bijkomend onderzoek vereist is voordat ze op de markt worden gebracht.

Mogelijk worden de voorschriften echter verstrengd, want de FDA is er zich van bewust dat huidkanker of melanoom volop in opmars is. Het is echter te vroeg om al te spreken van het toekennen van een nieuwe regelgeving. In de Verenigde Staten wordt het aantal bezoekers van een zonnebank op 30 miljoen geschat, of ongeveer 10% van de bevolking. Percentages voor Europa zijn niet bekend, maar die zullen waarschijnlijk niet zo sterk afwijken van de Amerikaanse. Aan deze kant van de Atlantische Oceaan is de discussie over de zonnebanken nog niet heropend.

De American Academy of Dermatology Association is tegenstander van het gebruik van de zonnebank voor niet-medische doeleinden. De American Association of Pediatrics adviseert dat mensen jonger dan 21 jaar geen gebruik zouden maken van de zonnebank. Of zonnen onder kunstlicht goed is voor het vitamine D-gehalte, blijft anderzijds het voorwerp van discussie.

Syndicatie