Behandeling van longkanker verandert snel, medische wereld boekt vooruitgang

Behandeling van longkanker verandert snel, medische wereld boekt vooruitgang

Radiotherapie kan ook palliatieve functie hebben, bijvoorbeeld bij patiënten die moeite met slikken hebben

Bij de behandeling van longkanker is het op de eerste plaats belangrijk om te weten om welke vorm van de aandoening het gaat. Meest voorkomend zijn kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom en niet-kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom, maar er bestaan nog andere, zeldzamere vormen van longkanker.

Naargelang het gaat om kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom of om niet-kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom zal de behandeling anders zijn. De behandeling van longkanker is bovendien geen statisch gegeven. De behandeling van longkanker verandert bovendien snel, de medische wereld boekt vooruitgang en ontwikkelt nieuwe therapieën. Die therapieën worden overigens niet alleen gebruikt in het genezingsproces van longkanker. Bestraling is momenteel de meest gebruikte therapie bij longkanker.

Bestralingstherapie kan ook een palliatieve functie hebben, bijvoorbeeld bij patiënten die moeite met slikken hebben. In dat geval kan door bestraling de tumor verkleind worden, waardoor het slikken makkelijker wordt. Hetzelfde geldt bij tumoren die de luchtwegen blokkeren en die het ademhalen bemoeilijken. Tenslotte kan bestraling in zijn palliatieve toepassing ook de pijn verlichten die afkomstig is van kankercellen die zich hebben verspreid naar het beenderstelsel en naar het ruggenmerg.

Bij bestraling moet een onderscheid worden gemaakt tussen externe bestraling - via een machine - of interne bestraling - door het plaatsen van materiaal dat radioisotopen produceert via dunne plastic buisjes in de zone waar de kankercellen gevonden werden. Deze laatste vorm van bestraling wordt ook wel brachytherapie genoemd. Bestraling wordt vaak gebruikt in combinatie met opereren, met chemotherapie of met beiden.

Bij niet-kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom kan bestraling de risico's op terugkeer van de kanker reduceren. De overlevingskansen op langere termijn worden echter niet noemenswaardig groter omdat de kanker al uitgezaaid is naar andere delen van het lichaam.

Fotodynamische therapie (PDT) maakt gebruik van laserlicht en van speciale lichtactiverende substanties (Photofrin) om de kankercellen te doden. Ook PDT wordt gebruikt voor palliatieve doeleinden, meer bepaald om kankercellen te doden die de ademhaling bemoeilijken.

Syndicatie