Toedienen van hormonen tijdens de menopauze kan risico's op longkanker doen toenemen

Nieuwe studie wijst uit dat kansen op longkanker met 71% toenemen wanneer vrouwen een hormonentherapie volgen

Het toedienen van hormonen tijdens de menopauze kan de risico's op longkanker gevoelig doen toenemen, zo blijkt. Een nieuwe studie wijst namelijk uit dat kansen op longkanker met 71% toenemen wanneer vrouwen een hormonentherapie volgen. Tijdens het onderzoek werd aan een groep vrouwen oestrogeen plus progesteron toegediend, terwijl een andere groep vrouwen een placebo kreeg toegediend. De vrouwen die de hormonentherapie volgden, bleken dus een grotere kans te hebben om longkanker te ontwikkelen.

De studie was gebaseerd op gegevens verstrekt door de databank van het Amerikaanse Women's Health Initiative (WHI) instituut. Het WHI stopte echter met het uitvoeren van proeven zodra bleek dat er gezondheidsrisico's verbonden waren aan een hormonenbehandeling. Die gezondheidsrisico's bleken groter te zijn dan de voordelen die de hormonenbehandeling boden. Uit de studie bleek bovendien dat vrouwen die de HRT-therapie volgden een hoger risico liepen op hart- en vaatziekten, beroerten, borstkanker en andere gezondheidsproblemen.  

Hoewel de risico's op een dodelijke afloop op het moment dat de WHI-studie stopte niet wezenlijk verschilden tussen de groep die wel een hormonenbehandeling kreeg en de groep die wel een hormonenbehandeling kreeg, stelden de onderzoekers bij een follow-up studie een hoger risico op longkanker vast.

Rowan Chlebowski, onderzoeker aan het Los Angeles Biomedical Research Institute bij het Harbour-UCLA Medical Center in Torrance, Californië, publiceerde de resultaten van het onderzoek gevoerd door zijn team in het vakblad The Lancet. Op basis van zijn bevindingen is het volgens Chlebowski noodzakelijk om toch goed na te denken alvorens een hormonenbehandeling op te starten bij vrouwen na de menopauze. Dat geldt op de eerste plaats voor vrouwen die vanwege roken (of gedurende lange termijn gerookt hebben) een groter risico op longkanker lopen.

Bij de WHI studie waren 16.608 postmenopauzale vrouwen van 40 verschillende steden betrokken. Deze vrouwen kregen ofwel een dagelijkse dosis hormonen ofwel een placebo toegediend. In de acht jaar nadien werd onderzoek uitgevoerd naar de redenen van mogelijke overlijdens. In de HRT-groep stierf 0,11% van de vrouwen aan longkanker, in de placebo-groep 0,06%. In absolute termen zijn dit lage aantallen, maar statistisch gezien zijn die aantallen toch significant.

Syndicatie