Risico op longkanker verdwijnt nooit volledig na het stoppen met roken

Risico op longkanker verdwijnt nooit volledig na het stoppen met roken

Kansen op niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom nemen na verloop van tijd toch af

We hoeven er niet meer van overtuigd te worden: roken is de belangrijkste oorzaak van longkanker, ook van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom. De band tussen longkanker en roken werd al langer geleden gelegd, maar in de afgelopen jaren werd steeds duidelijker. Inmiddels is het besef gegroeid dat ook passief roken de kansen op niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom doet toenemen.

Vandaar valt te verklaren dat de overheden de oorlog aan de sigaret (en trouwens ook aan andere tabakswaren) hebben verklaard. Op zowat alle openbare plaatsen is roken al verboden en het ziet er naar uit dat we niet ver meer af zijn van een algemeen rookverbod. De strijd tegen niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom (of de andere vormen van kanker in het bijzonder en longkanker in het algemeen) kost de overheden handen vol geld. Er kan dus flink worden bespaard door de oorlog tegen roken in een hogere versnelling te voeren.

Algemeen wordt nu aangenomen dat het roken van (vooral) sigaretten de belangrijkste oorzaak is van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom. Hoe langer iemand rookt, hoe groter de kans op het ontwikkelen van kanker. Het risico op longkanker verdwijnt nooit volledig na het stoppen met roken, maar de kansen op niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom nemen na verloop van tijd toch af. Stoppen met roken kan dus niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom helpen voorkomen.

Roken is echter niet de enige risicofactor die aan niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom wordt verbonden. We zeiden dat ook passief roken de kansen op kanker in het algemeen en longkanker in het bijzonder doet toenemen. Daarnaast kan ook de blootstelling aan bestraling de risico's op niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom doen toenemen, bijvoorbeeld naar aanleiding van radiografisch onderzoek van borst of borstkas. Vergeten we niet dat luchtvervuiling meer kansen op niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom met zich meebrengt.

De combinatie van roken met andere van vermelde factoren vergroot uiteraard de kansen op niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom. Het vervelende is echter dat de symptomen van niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom niet zichtbaar zijn en dat de aandoening pas wordt ontdekt tijdens een routineonderzoek. Een mogelijk signaal dat kan wijzen op niet-kleincellige longkanker of longcarcinoom is een hardnekkige hoest die maar niet verdwijnt.

Syndicatie