Hormonentherapie kan kans op eierstokkenkanker doen toenemen

Hormonentherapie kan kans op eierstokkenkanker doen toenemen

Vrouwen die een hormonentherapie volgen voor bestrijding van de menopauzesymptomen, hebben meer kans op eierstokkenkanker

Een Deense studie heeft uitgewezen dat vrouwen die een hormonentherapie hebben gevolgd voor bestrijding van de menopauzesymptomen meer hebben kans op de ontwikkeling van eierstokkenkanker. Het blijkt van geen invloed te zijn hoe lang de behandeling was of in welke vorm ze gebeurde.

Vrouwen die op het moment van de studie onder behandeling waren, hadden 38% meer kans om eierstokkenkanker te ontwikkelen dan vrouwen van dezelfde leeftijd die geen hormonentherapie volgden. De uitslagen van het rapport stonden te lezen in het Journal of the American Medical Association.

Eierstokkenkanker blijft de meest dodelijke kanker van het vrouwelijk voortplantingssysteem. Volgens de American Cancer Society zullen alleen al in de Verenigde Staten dit jaar 20.000 nieuwe gevallen van eierstokkenkanker vastgesteld worden. De uitslagen van het onderzoek moet vrouwen verwittigen dat het volgen van een hormonentherapie ter bestrijding van de symptomen van de menopauze de kansen op eierstokkenkanker gevoelig doen toenemen.

Eerder werd een dergelijke hormonentherapie al gelinkt aan meer kans op hartaanvallen, beroertes en borstkanker. Daar komt nu ook een hogere kans op eierstokkenkanker bij, zodat het volgen van een hormonentherapie met grote stelligheid mag afgeraden worden. Rowan Chlebowski, oncologist bij het Los Angeles Biomedical Research Institute, raadt zijn patiënten in ieder geval om zo’n therapie te volgen.

Vrouwen die vanwege de grote overlast toch een hormonentherapie volgen voor de bestrijding van de menopauzesymptomen, krijgen alleszins het advies om deze therapie zo kort mogelijk te houden. Na elke fase van de therapie dient de situatie geëvalueerd te worden en eventueel besloten te worden om de therapie vervroegd stop te zetten. De meest verstandige oplossing lijkt echter nog steeds om de symptomen van de menopauze uit te zingen en geen behandeling te volgen.

De auteur van een studie, Lina Steinrud Morch, bevestigde in een e-mail dat de risico’s op eierstokkenkanker blijven, ook al varieert de looptijd van de behandeling van nul tot vier jaar. Morch is van mening dat vrouwen die een aanleg hebben voor eierstokkenkanker in geen geval hormonentherapie mogen volgen. Doen ze dat toch, dan staat de onderzoekster niet garant voor de gevolgen.

De researchers van de Copenhagen University in Denemarken, onder leiding van Lina Steinruch Morch, analyseerden de gegevens van 909.946 Deense vrouwen in de leeftijd van 50 tot 79, in een periode die liep van 1996 tot en met 2005. Op het einde van de studie hadden 63% van de vrouwen geen hormonentherapie gevolgd, 22% van de vrouwen hadden die in het verleden gevolgd en 9% van de vrouwen waren nog in behandeling. 46% van de deelneemsters aan het onderzoek waren meer dan zeven jaar in behandeling.

Tijdens de studie werden 3.068 gevallen van eierstokkenkanker vastgesteld. Zelfs twee jaar na het stopzetten van de therapie bleken de risico’s op eierstokkenkanker even groot als bij wie de therapie nooit heeft gevolgd.

Syndicatie