Aantal factoren van belang bij kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom

Aantal factoren van belang bij kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom

Grootte van de tumor en eventuele uitzaaiing van de kanker zijn belangrijk

De medische wetenschap maakt een onderscheid tussen verschillende types van longkanker, met als meest frequent voorkomende niet-kleincellige longkanker of (niet-kleincellig) longcarcinoom en kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom. Elk van deze twee vormen kan bovendien nog eens in drie andere types worden opgedeeld.

Hierbij is geen rekening gehouden met andere typen van longkanker met die uitzaaiingen in de longen hebben. Het zal duidelijk zijn dat ook kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom nog steeds een dodelijke ziekte is waartegen in een aantal gevallen nog steeds geen kruit is gewassen. Bepaalde factoren beïnvloeden zowel de prognoses (de kansen op herstel) als de behandelingsmogelijkheden in geval van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom.

Op de eerste plaats is het belangrijk om vast te stellen in welke fase de kanker zich al bevindt. De grootte van de tumor is daarbij belangrijk, evenals het feit of de kanker zich alleen in de long bevindt of al is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Bovendien is het ook belangrijk om te weten om welk type van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom het gaat. De symptomen zijn eveneens belangrijk, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar hoesten en naar moeilijkheden met de ademhaling. De algemene gezondheidstoestand van de patiënt, afgezien van de diagnose van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom, is eveneens belangrijk.

In de meeste gevallen van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom volstaan de huidige behandelingsmethoden niet om de kanker te genezen. In het beste geval kan de levensduur van de patient met een bepaalde periode worden verlengd. Die periode wordt steeds langer hetgeen betekent dat er toch wel degelijk vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom. Hetzelfde geldt overigens eveneens voor de niet-kleincellige vorm.

De diagnose van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom wordt uiteindelijk door een medisch team gesteld op basis van een aantal onderzoeken. Wanneer alles definitief is geweten over de aandoening, kan met de behandeling worden begonnen.

Syndicatie