Risico's op borstkanker nemen toe na bestraling tijdens de kindertijd

Risico's op borstkanker nemen toe na bestraling tijdens de kindertijd

Kansen vertwintigvoudigen bij vrouwen bij wie de borst in de jeugd werd bestraald

De risico's op borstkanker nemen toe na bestraling tijdens de kindertijd, zo lazen we in de Annals of Internal Medicine. De kansen vertwintigvoudigen bij vrouwen in hun 40-er jaren wanneer zij tijdens hun jeugd of in de vroege volwassendheid in de borst werd bestraalden. Naar de oorzaak van het sneller ontwikkelen van borstkanker in geval van eerdere bestraling hebben we nog steeds het raden.

Wie ooit werd bestraald voor een gezwel in de borst heeft eens de 40 jaar voorbij 13 tot 20% kans om borstkanker te ontwikkelen, tegenover 1% kans bij vrouwen die in hun jeugd niet werden bestraald. De verschillen zijn groot genoeg om tijdig een check-up te laten doen bij vrouwen die wel werden bestraald.

De gevolgen van bestraling mogen niet worden onderschat, want uit een tweede studie bleek dat vrouwelijke overlevers van kankers op jonge leeftijd ongeveer 10 jaar vroeger sterven dan wie in zijn jeugd geen kanker heeft ontwikkeld. Kevin Oeffinger, één van de auteurs van de studie, is van mening dat er bijkomend onderzoek nodig is om de effecten van bestraling op borstkanker te onderzoeken. Wie ooit is bestraald, moet zich volgens Oeffinger rekening houden met de gezondheidsrisico's die worden gelopen. Zaak is in ieder geval om de gang van zaken nauwlettend in de gaten te houden.

Oeffinger, directeur van het Adult Long-Term Follow-Up Program aan het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center in New York, merkt op dat in veel gevallen van kankerbestrijding nog steeds bestraling noodzakelijk is. Vrouwen met die ooit werden bestraald moeten met hun dokter duidelijk afspreken wanneer de screenings voor borstkanker beginnen. Het probleem moet niet worden onderschat worden, want alleen in de Verenigde Staten zijn er meer dan 300.000 overlevers van kanker in de kinderjaren. De cijfers zijn afkomstig van het National Cancer Institute. Ongeveer 55.000 vrouwen uit die overleversgroep zouden op latere leeftijd borstkanker ontwikkelen.

Toch is het zaak om voorzichtig om te springen met de resultaten van het onderzoek. Het betreft namelijk maar één onderzoek en bevestiging door een tweede of zelfs nog meer studies is alleszins wenselijk. Het onderzoek gebeurde op basis van data die betrekking hadden op 7.000 vrouwen in de periode van 1960 tot 2000, zodat de onderzochte groep relatief klein mag worden genoemd. Het opduiken van borstkanker na hun 40ste bleek ook afhankelijk te zijn van de toegediende dosis bestraling als kind. Het verhoogd risico was merkbaar vanaf acht jaar na bestraling van de borst en verminderde niet met het ouder worden.

Syndicatie