Borstkanker: nieuwe richtlijnen voor mammografie in de Verenigde Staten

De U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) heeft de richtlijnen voor het borstkankeronderzoek ingrijpend gewijzigd

De U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) heeft de richtlijnen voor het borstkankeronderzoek ingrijpend gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat er nieuwe richtlijnen werden gegeven voor mammografie in de Verenigde Staten. De USPSTF, een groep van onafhankelijke gezondheidexperts aangesteld door het Department of Health and Human Services, heeft de nieuwe richtlijnen opgesteld op basis van
computer-gesimuleerde modellen. Die modellen vergeleken de uitkomsten van verschillende scenario's en stelden op basis van de verkregen resultaten een lijst met aanbevelingen op.

Dit waren de belangrijkste conclusies:

* Routine onderzoek van vrouwen met een gemiddeld risico op borstkanker wordt aanbevolen vanaf 50 jaar, waar dat vroeger 40 jaar was    
* Routine screening kan stoppen op de leeftijd van 74 jaar
* Vrouwen ondergaan bij voorkeur een mammografie elke twee jaar in plaats van elke jaar
* Zelfonderzoek van de borst is niet zo belangrijk, zo wijzen verschillende studies uit, het risico bestaat namelijk dat vrouwen verward worden door dat zelfonderzoek

De richtlijnen van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) worden niet door iedereen erkend. De American Cancer Society wijst er op dat die op hun beurt verwarrend kunnen overkomen, deze organisatie raadt nog steeds een jaarlijkse mammografie vanaf 40 jaar aan. Deze aanbeveling geldt voor alle gezonde vrouwen, zo merkt de American Cancer Society op.

De richtlijnen van de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) zijn uiteraard maar richtlijnen, het zijn geen voorschriften. Het is dus niet zo dat vrouwen jonger dan 50 jaar en ouder dan 74 jaar geen mammografie mogen ondergaan. Het is echter onduidelijk of de verzekeringsmaatschappijen in de Verenigde Staten het onderzoek gaan terugbetalen. In de VS is de gezondheidszorg namelijk veel minder sterk ontwikkeld dan in Europa. Hier stellen zich voorlopig nog geen problemen wat de terugbetaling betreft.

De vraag is echter welke positie de Europese autoriteiten in deze discussie gaan innemen. Het staat al langer ter discussie of een mammografie onder 40 jaar nodig en nuttig kan zijn. Er is nog een factor die speelt: in de Verenigde Staten gelden de nieuwe richtlijnen alleen voor vrouwen die niet tot risicogroepen behoren. De vraag is echter hoe een risicogroep moet omschreven worden. De de U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) heeft op deze vraag nog altijd geen duidelijk antwoord gegeven. Onder-voorzitter Diana B. Petitti van de organisatie en zelf een gerenommeerde specialiste in borstkanker, sprak van BRCA-mutaties of een familiegeschiedenis om het begrip ‘risicogroep' te omschrijven. Bovendien is het volgens Petitti helemaal niet zo dat vrouwen jonger dan 50 of ouder dan 74 per definitie van mammografie zijn uitgesloten.

Syndicatie