Rol partner belangrijk bij herstel sexleven vrouwen met borstamputatie

Rol partner belangrijk bij herstel sexleven vrouwen met borstamputatie

De eerste reactie van de partner na een borstamputatie kan van doorslaggevende aard zijn

Borstkanker verandert de manier waarop een vrouw tegen haar lichaam aankijkt

Het krijgen van kanker is een proces dat iemands leven grondig dooreen kan gooien. Zo verandert de manier waarop een vrouw tegen haar lichaam aankijkt. Dat is niet meer dan logisch ook, want een deel van haar lichaam – in dit geval haar borsten – hebben zich tegen haar gekeerd.

Jean Carter, een Amerikaanse psychologe en hoofd van het Sexual Health Program aan het Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, merkt op dat iemand met borstkanker een lange lijdensweg achter de rug heeft. De strijd is weliswaar met succes gestreden, maar ten koste van zware offers.

Belangrijk voor een vrouw die borstkanker heeft overwonnen, is om te weten dat haar partner haar sexueel nog altijd aantrekkelijk vindt. Vaak is dat ook zo, maar kan de vrouw dat zelf moeilijk geloven. Wanneer ze in de spiegel kijkt, ziet ze namelijk de gevolgen van wat borstkanker heeft aangericht. Ze zal het dus moeilijk hebben om zichzelf aantrekkelijk te vinden. Het is dan ook aan haar partner om haar te helpen bij het herwinnen van haar zelfvertrouwen.

In geval van amputatie van een borst is voorbereiding een conditio sine qua non. Vraag naar het ziekenhuis waar je voor borstkanker wordt behandeld foto’s van vrouwen die eveneens aan borstkanker leden en die al een amputatie ondergaan hebben. Die foto’s zullen duidelijk maken hoe jezelf er na je operatie zult uitzien. Het is ook belangrijk dat uw partner die foto’s ziet en dat er samen over kan worden gepraat.

In de Verenigde Staten (en ook via internet) is een boek verkrijgbaar onder de title: “Show Me: A Photo Collection of Breast Cancer Survivors’ Lumpectomies, Mastectomies, Breast Reconstructions and Thoughts on Body Image”. Het werd geschreven door een vrouw die zelf deel uitmaakte van een groep vrouwen die allen borstkanker overwonnen hadden.

Lillie Shockney, administratief directeur bij de Johns Hopkins Breast Center, merkt dat de eerste indruk van de partner van doorslaggevend belang is. De vrouw zal zich schamen, de man moet daarom doen of hij de lidtekens van de operatie amper ziet. Die eerste reactie van de partner zal er overigens één zijn die een vrouw die borstkanker overwonnen heeft gedurende de rest van haar leven niet meer zal vergeten.

Het is daarom belangrijk dat de partner voorbereid is, zoniet bestaat het risico op een negatieve reactie. In dat geval zal de vrouw denken dat hij haar lelijk vindt, met alle gevolgen van dien voor haar ego. Wie eerst foto’s heeft gezien van vrouwen met geamputeerde borsten, is gewend aan het gezicht en zal niet verrast reageren.

Uiteraard is communicatie ok belangrijk. Praat met uw partner over de dingen die u ongerust maken, hij zal u ongetwijfeld helpen om te kalmeren. Communicatie is ook belangrijk wanneer het onderwerp sex weer ter sprake komt. Eén van de twee zal de eerste stap moeten zetten. Spreek op voorhand goed af wie dat gaat doen.

Syndicatie