Aantal kankergevallen vertoont dalende trend

Aantal kankergevallen vertoont dalende trend

Steeds meer mensen overleven kanker

Kanker blijft de meest gevreesde ziekte, hoewel niet alle kankergevallen noodzakelijkerwijs een dodelijke afloop moeten kennen. Af en toe krijgen we de indruk dat het aantal mensen dat aan deze ziekte overlijdt een alsmaar stijgende trend vertoont. Die perceptie is echter niet altijd de juiste.

Op de eerste plaats is het probleem van de leeftijdsgroep. Naarmate we ouder worden, is het niet meer dan logisch dat steeds meer mensen rondom één of andere ziekte opsteken. Het is nu eenmaal zo dat oudere mensen sneller ziek worden dan jongere. Paniek is in dit geval dus een slechte raadgever.

We kunnen echter een positieve boodschap geven: het aantal kankergevallen vertoont een dalende trend, alleszins toch in de Verenigde Staten. De trend is bovendien over langere termijn, meer bepaald over een periode van 20 jaar, dalend. Vanaf 2008 is zelfs een versnelling van die dalende trend merkbaar, trend die zowel voor mannen als voor vrouwen geldt.  

Steeds meer mensen overleven bovendien kanker, aldus de cijfers van de American Cancer Society. Momenteel zouden er al zowat 1 miljoen Amerikanen rondlopen die eigenlijk al aan kanker had moeten overleden zijn. Maar natuurlijk is niet alles rozengeur en maneschijn. Kanker blijft de op één na dodelijkste aandoening in de Verenigde Staten, alleen hart- en vaatziekten scoren nog slechter.

De situatie in Europa kan waarschijnlijk worden vergeleken met die in de Verenigde Staten, want dezelfde factoren spelen aan beide kanten van de Atlantische Oceaan een rol. Op de eerste plaats kan kanker beter en sneller opgespoord worden, terwijl daarnaast ook de behandelingsmogelijkheden veel uitgebreider zijn. We zijn er zeker van deze laatste trend in de komende jaren zelfs nog gaat versterkt worden.

Syndicatie