Tabak, alcohol, zwaarlijvigheid en te weinig lichaamsbeweging duidelijke oorzaken van kanker

Tabak, alcohol, zwaarlijvigheid en te weinig lichaamsbeweging duidelijke oorzaken van kanker

Statistieken uit arme landen geven duidelijk beeld over wat belangrijke oorzaken van kanker kunnen zijn

Nieuw ontdekte gevallen van kanker kostte de wereldeconomie in 2010 zowat 300 miljard dollar. De ziekte, die in het verleden vooral opdook in de geïndustrialiseerde landen, heeft nu ook een stevige voet aan de grond gekregen in de ontwikkelingslanden. Dat blijkt uit een uitgebreide studie die aan Harvard University rond kanker werd verricht.

Tabak, alcohol, zwaarlijvigheid en te weinig lichaamsbeweging zijn volgens de onderzoekers duidelijke oorzaken van kanker in de arme landen, waaruit kan worden afgeleid dat ze dat voordien ook al in de rijkere landen waren. David E. Bloom, professor economie en demografie op Harvard’s School of Public Health, kon zijn bevindingen met duidelijke cijfergegevens staven.

Statistieken uit arme landen geven duidelijk beeld over wat belangrijke oorzaken van kanker kunnen zijn. Bloom stelde de resultaten van zijn onderzoek voor op een meeting georganiseerd door de Verenigde Naties. Deze United Nations High Level Meeting was gewijd aan niet-overdraagbare ziekten zoals dus kanker.

Syndicatie