Bifosfonaten kunnen borstkanker helpen voorkomen

Bifosfonaten kunnen borstkanker helpen voorkomen

Veelbelovend onderzoek kan onderzoek naar borstkanker in een stroomversnelling brengen

Bifosfonaten kunnen borstkanker helpen voorkomen, zo blijkt uit een nieuw grootscheeps uitgevoerd onderzoek. Er is uiteraard meer research nodig, maar uit een eerste grote studie blijkt dat de zogenaamde bifosfonaten - geneesmiddelen die meestal worden gebruikt voor de beenderopbouw - een rol kunnen spelen in de strijd tegen borstkanker.

Dit veelbelovend onderzoek kan het onderzoek naar borstkanker in een stroomversnelling brengen, zo luidden de reacties in de medische wereld. Uiteraard zijn we nog ver verwijderd van concrete resultaten wat betreft de aanmaak van nieuwe medicijnen. Bovendien moet nog steeds worden aangetoond dat er inderdaad een verband tussen bifosfonaten en borstkanker bestaat.

Bisfosfonaten worden onder andere gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Paget en voor botziekten in het algemeen. Onder andere geneesmiddelen als Fosamax en Actonel behoren tot deze categorie van medicijnen. Wat vertellen de resultaten van het onderzoek concreet: vrouwen die deze geneesmiddelen al gebruikten, hadden ongeveer een derde minder kans om borstkanker te ontwikkelen over een periode van zeven jaar (de tijd dat het onderzoek heeft gelopen) dan vrouwen die dit niet deden.

Uiteraard is het veel te vroeg om te stellen dat de bifosfonaten daadwerkelijk borstkanker kunnen voorkomen. Ze kunnen echter wel een rol spelen bij de ontwikkeling van deze ziekte. Peter Ravdin van de University of Texas Health Science Center in San Antonio, onder wiens leiding de studie gebeurde, hoopt over een periode van twee jaar met meer resultaten naar buiten te kunnen komen. Hij maakt zich sterk een antwoord te kunnen vinden wat betref het verband tussen borstkanker en bifosfonaten.

Dat verband tussen borstkanker en bifosfonaten kwam vorig jaar al tot uiting in een ander onderzoek, waaruit bleek dat de kansen op een hervallen bij borstkankerpatiënten als gevolg van de inname van bifosfonaten in de vorm van pillen deed afnemen. Ravdin deed nu proefnemingen met vrouwen die nog niet aan borstkanker leden en door blijken de bifosfonaten een positieve invloed te hebben, onder andere wat bescherming tegen de ziekte betreft.

Ravdin stelde de resultaten van zijn onderzoek voor op het San Antonio Breast Cancer Symposium. Hij noemde de resultaten vooral veelbelovend omdat heel wat vrouwen bifosfonaten nemen voor osteoporosis of ter voorkoming van fracturen bij kanker die is uitgezaaid naar het beenderstelsel.

Syndicatie