Vaccins tegen kanker staan nog steeds in de kinderschoenen

Vaccin tegen borstkanker kan ook bruikbaar zijn in strijd tegen longkanker

In het verleden was kanker vaak een strijd tegen de tumoren naargelang ze zich voordoen. Dat kan in de toekomst gaan veranderen, want er wordt steeds meer aandacht besteed aan kankervaccins. Deze vaccins zouden de kankerbestrijders van de toekomst moeten gaan worden.

Dat is alleszins de mening van het Duitse Merck, dat met Stimuvax hoog heeft ingezet op deze nieuwe vorm van kankerbestrijding. De werking van dit medicijn stimuleert het immuniteitssysteem om de kankercellen aan te vallen. Merck KGaA test het medicijn momenteel op ongeveer 900 vrouwen wereldwijd bij de behandeling van borstkanker. Op basis van studies die in 2007 opgestart werden, willen de Duitsers vanaf 2012 goedkeuring zoeken voor Stimuvax bij de behandeling van longkanker.

Ondanks kritiek van buitenaf - het medicijn zou tot dusver weinig of niets hebben bewezen - verwacht Merck veel van Stimuvax. Het geneesmiddel zou een zeer groot potentieel kunnen hebben, ook al omdat het de eerste in zijn soort is. Oliver Kisker, hoofd ontwikkeling bij Merck, is trouwens van plan om Stimuvax ook in te zetten bij de bestrijding van andere vormen van kanker. Er wordt nu alleen nog gewacht op de laatste uitslagen bij de behandeling van longkanker alvorens de reikwijdte van het geneesmiddel te verruimen.

Voor borstkanker wil Merck Stimuvax inzetten als eerstelijnsbehandeling bij vrouwen met kanker die niet kan geopereerd worden, bij tumoren die terugkomen of bij uitzaaiingen. Stimuvax behoort tot de categorie kankermedicijnen die als therapeutische vaccins gecatalogiseerd worden. De behandeling komt neer op het inspuiten in het lichaam van moleculen die alleen overvloedig in tumorcellen aangetroffen worden. Het is de bedoeling dat het injectie het immuunsysteem in gang zetten.

Mogelijk ontstaat er zo een manier om de tumorcellen aan te vallen zonder dat er gezond weefsel gevaar loopt. Hier ligt meteen een belangrijk verschil met de traditionele therapieën die werden ontwikkeld om kanker te bestrijden. Maar meteen wordt ook een belangrijke struikelsteen aangekaart: bij heel wat kankerpatiënten is het immuunsysteem aangetast door de ziekte of gedeeltelijk vernield door bestraling of chemotherapie. De wetenschap probeert al tientallen jaren om een methode te ontwikkelen om tumorcellen te laten vernietigen door het natuurlijk afweersysteem van het lichaam. Deze pogingen kenden echter niet zo veel succes, tot dusver hebben ze weinig of niets concreet opgeleverd. Of het ditmaal anders gaat worden, dient nog te worden afgewacht.

Syndicatie