Waarom overleven steeds meer mensen kanker?

Waarom overleven steeds meer mensen kanker?

Vier factoren helpen steeds meer kankerpatiënten overleven

Steeds meer mensen overleven kanker. Vier factoren spelen daarbij een rol:

-Een betere screening, onder andere mammografie, waardoor veel kankers in een vroeger stadium worden vastgesteld. Op die manier worden de kansen op succesvolle bestrijding groter.

-Een betere behandeling

-Meer doeltreffende behandelingen van de neveneffecten, waardoor het mogelijk is om kankerpatiënten hogere en meer effectieve dosissen kankermedicijnen te geven.

-De ontwikkeling van meer doelgerichte therapieën die meer specifiek gericht zijn en minder toxisch dan standaard chemotherapie.

Syndicatie