Er bestaan drie vormen van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom

Er bestaan drie vormen van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom

Ook mengvorm met niet-kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom is mogelijk

De kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom is een vorm van longkanker die onstaat in de longweefsels. Naar de oorzaak van deze vorm van kanker hebben we nog steeds het gissen, evenals naar de oorzaak van andere vormen van kanker trouwens. Mogelijk is er sprake van een combinatie van factoren, zonder dat één van deze factoren als echte oorzaak naar voren kan worden geschoven. Verder wetenschappelijk onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten brengen.

Er worden verschillende soorten van longkanker onderscheiden, maar de belangrijkste twee zijn uiteraard kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom en niet-kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom. Van de kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom, bestaan er drie vormen. Het onderscheid tussen deze drie vormen wordt gemaakt op basis van de verschillende celtypes. Ieder vorm van kankercellen, ook die van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom, groeien en verspreiden zich op een verschillende manier. Dat betekent dat ook de behandeling telkens anders zal aangepakt worden.

De drie types van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom kregen hun naam de soorten cellen die in de kankertumoren gevonden werden en op basis van hoe de cellen er onder een microscoop uitzagen. We onderscheiden de gewone kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom, de gemengde kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom en niet- kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom en tenslotte de gecombineerde kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom.

Over de oorzaken van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom valt niet zo heel veel te zeggen, deze verschillen niet van andere vormen van longkanker. Roken speelt uiteraard een belangrijke rol in het verhaal, maar er zijn alleszins nog andere factoren in het spel. Buiten het roken van sigaretten, sigaren en pijp mag ook de rol van passief roken niet onderschat worden. Daarnaast kan ook blootstelling aan asbest of radium mede oorzaak zijn het ontstaan van kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom.

Zoals bij de andere vormen van kanker, is ook voor kleincellige longkanker of (kleincellig) longcarcinoom nog veel onderzoek nodig. Pas wanneer het volledige mechanisme van kanker is achterhaald, kan er een definitieve oplossing uitgewerkt worden.

Syndicatie