Regelmatige mammografie doet kansen op borstkanker duidelijk afnemen

Regelmatige mammografie doet kansen op borstkanker duidelijk afnemen

3 vrouwen op 4 bij wie borstkanker opduikt,  hebben hun borsten niet regelmatig laten nakijken

Regelmatige mammografie doet kansen op borstkanker afnemen, zo blijkt uit een recent onderzoek. 3 vrouwen op 4 bij wie borstkanker opduikt,  hebben hun borsten niet regelmatig laten nakijken. Het betrof een uitgebreid onderzoek, waarbij de gegevens van bijna 7.000 vrouwen in de Amerikaanse staat Massachusetts werden doorgenomen. De data waren afkomstig tussen een periode tussen 1990 en 1999.

Het onderzoek wees uit dat 80% van de vrouwen regelmatig een mammografie onderging. Met regelmatig wordt bedoeld: minstens elk jaar een onderzoek van de borsten. Over de 13 volgende jaren stierven 461 vrouwen van borstkanker, 345 (75%) van hen waren vrouwen die niet regelmatig een mammografie hadden laten verrichten.

Vervolgens extrapoleerden de onderzoekers hun resultaten tot de bijna 200.000 vrouwen bij wie jaarlijks in de Verenigde Staten borstkanker wordt vastgesteld. Volgens dokter Blake Cady, emeritus professor chirurgie aan de Harvard Medical School, mag zo worden aangenomen dat 15% van deze vrouwen over de komende 13 jaar gaan sterven aan borstkanker. Op basis van deze gegevens zou echter maar 5% van de vrouwen die zich regelmatig lieten onderzoeken over dezelfde periode aan borstkanker gaan sterven.

56% van de vrouwen die hun borsten niet lieten doorlichten zouden over een periode van 13 jaar sterven en dat percentage is hetzelfde als in 1970, toen mammografie nog niet algemeen verspreid was. De resultaten van de studie werden bekendgemaakt op een persconferentie van de American Society of Clinical Oncology voorafgaand aan het 2009 Breast Cancer Symposium in San Francisco.

Eerdere onderzoeken wezen al uit dat een regelmatig laten doorlichten van de borsten de kansen om te sterven aan borstkanker met een kwart tot de helft verminderden. Volgens Cady blijkt echter uit de recente studie – die betrekking heeft op een grote groep vrouwen – hoe groot de voordelen verbonden aan mammografie wel zijn. De dokter hamerde er dan ook op dat de voordelen van mammografie ter voorkoming van borstkanker niet genoegd beklemtoond kunnen worden. Alleszins vanaf de leeftijd van 40 jaar zou dat elk jaar moeten gebeuren.

Sommige vrouwen blijken nog altijd vrees te koesteren voor een mammografie, waarbij onderliggend de vrees aanwezig is dat er een biopsie zou moeten gebeuren en dus aan hun borsten geraakt worden. De resultaten van het Amerikaans onderzoek spreekt echter voor zich, mammografie is in ieder geval nodig.

Syndicatie