Zoektocht naar geneesmiddelen voor preventie borstkanker gaat verder

Zoektocht naar geneesmiddelen voor preventie borstkanker gaat verder

Alleen hormonenblokkers zijn voorlopig goedgekeurd voor preventie borstkanker bij vrouwen met hoger risicoprofiel

De zoektocht naar geneesmiddelen voor preventie borstkanker gaat verder, waarbij tegenwoordig vooral wordt gekeken naar bisfosfonaten. Het is echter nog veel te vroeg om al van een doorbraak in die richting te mogen spreken, dit ondanks een paar positieve signalen. Alleen een paar hormonenblokkers zoals tamoxifen en raloxifene zijn voorlopig goedgekeurd voor preventie borstkanker bij vrouwen met hoger risicoprofiel.

Deze geneesmiddelen worden vanwege hun neveneffecten niet op grotere schaal voorgeschreven. Die neveneffecten kunnen volgens de American Association for Cancer Research, het Baylor College of Medicine en de UT Health Science Center vrij divers zijn, gaande van een hogere bloeddruk tot en met een verhoogd risico op bloedklonters.

Dr. Eric Winer van het Dana-Farber Cancer Center in Boston, verwacht op termijn veel van de bisfosfonaten. Er is echter nog heel wat onderzoek nodig alvorens deze medicijnen op grote schaal voorgeschreven kunnen worden. Er zijn namelijk ook aan het gebruik van deze geneesmiddelen heel wat neveneffecten verbonden, zoals beender-, gewrichts- of spierpijn.

Dr. Gad Rennert van het Technion-Israel Institute of Technology in Haifa, Israel, vergeleek de resultaten van 2.000 vrouwen die de menopauze achter de rug hadden en die aan borstkanker leden met die van 2.000 andere vrouwen die niet aan borstkanker leden. De resultaten van de vergelijkende studie: van de vrouwen die borstkanker hadden bleek 29% voordien geen bifosfonaten te hebben genomen. Er blijkt dus een duidelijk verband te bestaan tussen borstkanker en bifosfonaten.

Rennert deed echter geen onderzoek naar neveneffecten. Er kan inderdaad sprake zijn van een doorbraak in het onderzoek naar borstkanker, maar het is nog te vroeg om te stellen dat de bifosfonanten daadwerkelijk borstkanker kunnen voorkomen. Het voordeel van deze medicijnen is volgens Rennert dat ze relatief goed worden verdragen. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze risicovrij zijn, hieromtrent moet nog meer onderzoek gebeuren.

Het voordeel van bifosfonaten is dat miljoenen die al hebben gebruikt voor de strijd tegen osteoporose of tegen kanker die zich in het beenderstelsel heeft verspreid. Daardoor beschikken de onderzoekers over een relatieve grote groep van testpersonen om de link tussen borstkanker en bifosfonaten vast te stellen. Bovendien moet nog worden gekeken of deze geneesmiddelen misschien ook niet tegen andere vormen van kanker ingezet kunnen worden.

Syndicatie